sourze.se
Artikelbild

Religiös fundamentalism skördar kvinnoliv

"Varje år dör kring 75 000 kvinnor på grund av inskränkningar av aborträtten och hundratusentals kvinnor skadas svårt - som en konsekvens av den kristna konservatismens företrädare runtom i världen."

Religiös fundamentalism och patriarkala normer vinner inflytande över politiken i Europa, med krav på inskränkta aborträttigheter. Det finns en rad frikyrkliga EU-kandidater, bland annat Tuve Skånberg KD och Roland Utbult FP med kopplingar till antiabortorganisationen Ja till Livet, som är en del av denna konservativa religiösa rörelse. Ja till Livet är en organisation som likställer abort med mord, skuldbelägger kvinnor och går hand i hand med påven i kampen för abortförbud i Europa.

Varje år dör kring 75 000 kvinnor på grund av inskränkningar av aborträtten och hundratusentals kvinnor skadas svårt - som en konsekvens av den kristna konservatismens företrädare runtom i världen. I Litauen, Irland, Polen och Malta är aborträtten redan inskränkt eller så är abort helt förbjudet. Kvinnor gör abort alldeles oavsett om det är tillåtet eller inte, med den enda skillnaden att de riskerar sina liv i de länder där det är förbjudet.

När dessa abortmotståndare hänvisar till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som i artikel 3 säger att "var och en har rätt till liv" och syftar på foster, så menar de samtidigt att samma deklaration inte gäller kvinnors rätt till liv. Man hävdar att religionernas inflytande över politiken i andra länder ska respekteras, och att fri abort därför är en icke-fråga att driva i den
internationella politiken.

Är kvinnors liv mindre värda för att de bor i andra länder? Hur står det till med hävdandet att vi ska ha ett sekulariserat samhälle där religion och stat står fria från varandra?

Bristande humanitet och brott mot de mänskliga rättigheterna är följden av Ja till Livets lobbyism. Allt för att religionen ska bestämma över lagstiftningen och över kvinnors egna beslut över sina egna kroppar. Konservativa män går i spetsen för att förvägra kvinnor deras mänskliga rättigheter.

Jag kommer att driva frågan om att erkänna abort som mänsklig rättighet i EU, och ja, jag kommer att kämpa för kvinnors rätt till liv. Om EU erkänner abort som en mänsklig rättighet så erkänns kvinnor äntligen rätten att bestämma över sina kroppar, och ett medel via Europadomstolen att motarbeta kristendomens dömande hand. Vi är trötta på kristen dom.

De kristna politikernas experiment med kvinnors liv, har vi fått nog av. Många miljoner har redan fått sätta sina liv till för att ni fråntagit oss rätten över att bestämma över våra egna kroppar. Bort med påven från politiken!


Om författaren

Författare:
Gudrun Schyman

Om artikeln

Publicerad: 05 jun 2009 16:23

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: