sourze.se

Vänstern behåller greppet

Åtminstone för den fortsatta devalveringen av ord som "rasism" och "främlingsfientlighet" samt synen på flyktingar, invandring och integration. Inte undra på att SD går framåt.

Under lång tid har vänsterns SV ideologiska tankegods, i det mesta från löntagarfonder, till statlig reglering av allt som händer medborgaren från vaggan och graven, varit på oordnad reträtt. Inte sällan till följd av att verkligheten - den som alltid är vänsterns största fiende- gjort sig smärtsamt påmind.

Det gäller dock inte flykting- och integrationspolitiken. Där kan man tryggt säga att vänstern fortfarande är innehavare av "problemformuleringsinitiativet". Inget har i princip ändrats sedan Alliansen kom till makten. Samma verklighetsfrämmande uttalande från ansvariga politiker, enfaldiga regler, krökta ryggar, blundande för fakta och rädsla att betraktas som rasist gäller idag som tidigare.

Allt till ackompanjemang av massmediavänsterns socialpornografiska ideologi som tycks utmynna i att det är vedervärdigt, eller åtminstone ett brott mot alla tänkbara FN-konventioner, att inte låta alla innevånare i Etiopien, Eritrea, Somalia, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak med flera länder få bli svenska medborgare. Och det på studs.

Tack och lov finns det dock undantag i media. Maciej Zarembas har i DN under vintern/våren förtjänstfullt dragit ned brallorna på allt som heter flyktingmottagning och den rådande beröringsångesten i samhället när det gäller att kritisera vissa invandrargruppers seder och bruk. Artikelserien, under rubriken "I väntan på Sverige" är en studie av ett räddhågset och fegt samhälle.

Men det finns positiva inslag, eller vad man skall kalla det. Integrationen må vara ett misslyckande, men integrationsindustrin går utmärkt. Runt om i landet blomstrar utbildningsföretagen, obekymrade av börsen, ty deras marknad är politisk, inte ekonomisk. Somliga levererar tom utbildning. Även om det sker mer undantagsvis.

Analfabeter och högutbildade undervisas i svenska på samma villkor. Sannolikt beroende på att ingen har kommit på tanken att ens fråga, mycket mindre registrera, vilket yrke flyktingarna haft i hemlandet. Därför rekryterar kommunerna läkare och tandläkare från Polen istället för bland flyktingar som skall integreras.

Exemplen på rädslan att säga eller göra fel samt hur lättvindigt man brännmärker personer som antyder att invandrares seder kan ställa till problem är oändlig.

Mona Sahlin förnekade Schyman gör det fortfarande under flera år att hederskultur och hedersvåld existerade bland invandrargrupper men när Fadime mördades lovande Sahlin ägna sitt liv ! åt att bekämpa hedersvåld. Trovärdigheten i det budskapet knäcktes dock rejält då hon som integrationsminister 2004 utsåg Masoud Kamali till särskild utredare i diskrimineringsfrågor.

En person vars hela karriär bygger på att tanken att Sverige är genomsyrat av rasism och varför allt tal om kulturkrockar röjer en skum agenda. Kulturer finns, men alla är likvärdiga, får inte jämföras, än mindre viktas mot varandra. Hederskultur och hedersvåld är enligt denne gentleman fantasier skapande av ett kapitalistiskt samhällssystem i syfte att förtrycka fattiga invandrare.

När folkpartiet 2002 föreslog språktest för medborgarskap kallade Mona Sahlin förslaget för "Sverigedemokratiskt". Då angav hon tonen för den fortsatta debatten. Inte helt förvånande är vi det land i världen som ställer de lägsta kraven på medborgarskap.

Att den nye medborgaren skall kunna hjälpligt läsa, skriva och tala svenska och ha något hum om vår historia, seder och styrelseskick, anses i vida vänsterkretsar vara höjden av rasistiskt tänkande. Det enda nuvarande hindret är om personen begått något brott i Sverige. Då gäller en karenstid innan man kan söka!!!

Ta exempelvis ett ord som "kulturkrock". Den tidigare statligt finansierade organisationen "Centrum mot rasism" fastslog för några år sedan att endast folk som vill "diskriminera" använder begreppet. Företrädare för samma organisation kunde också meddela att ingen invandrare rent definitionsmässigt kan vara rasist. Tillmälet passar endast på svenskar. Man förstår att SD fick vatten på sin kvarn.

Örebro Tingsrätt har också mycket riktigt fastslagit att hets mot romer av invandrare inte är straffbart enligt reglerna om hatbrott. Följaktligen tas inte heller liknande fall med i BRÅ:s brottsstatistik.

Eller ta frågan om kusingifte. När det nyligen avslöjades att andelen handikappade barn bland invandrargrupper i Sverige, som tillämpar kusingiften, är onormalt hög, var det beklämmande att höra hur alla läkare, genetiker, representanter från Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet fick munhäfta. I Storbritannien, Norge och Danmark diskuteras detta öppet men i Sverige tiger man av rädsla för att inte bli stämplad som rasist, alternativt för att inte gå främlingsfientliga krafter till mötes.

Samma förlamande tystnad gäller i mångt och mycket invandrares överrepresentation inom viss brottslighet. Inte heller talas det om att klankulturen, lever och frodas i Sverige vilket bla skapar, minst sagt, hårda motsättningar, inom en del invandrargrupper. Det gäller bla Somalierna.

Anpassligheten grasserar å det grövsta. Sigtuna kommun
tror sig gå i spetsen för det multikulturella samhället. Där gäller allmänt skollov på den ortodoxa långfredagen, kurdisk-persiska nyåret noruz samt id al-fitr, slutfesten för ramadan. Kanske är det ändå inte en helt förvånande attityd om man betänker att DO stämplade psalmen "Den blomstertid nu kommer" som olämplig vid skolavslutningen för att den kunde "upplevas som diskriminerande". Det hände Bräckeskolan på Hisingen.

Rent patetiskt, och vad värre, totalt kontraproduktivt, blir det, när massmediavänstern skall avslöja främlingsfientligheten bland Sverigedemokraterna, som det gjordes i radioprogrammet "Konflikt" nyligen. Efter att ha låtit flera medarbetare infiltrerat partiet i över ett halvår kunde redaktion slå fast att Sverigedemokraterna är främlingsfientliga!!

MEN HALLÅ! DET VET ALLA TÄNKANDE SVENSKAR. DET ÄR JU PARTIETS BÄRANDE AFFÄRSIDÉ.

Ovärderlig reklam för partiet skapade dessa välmenande stollar som dessutom fick problem med att förklara hur nödvändigt det var att jobba med dold kamera. Allt under det att partiledaren och hans partisekreterare fick extremt mycket utrymme i TV och andra media att försvara och förklara sina ståndpunkter. Ett totalfiasko med andra ord.

Själv håller jag för självklart att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen vid nästa val. Det beror inte enbart på att vänsterns fega och orealistiska syn på verkligheten utan också på den brist på civilkurage som tycks råda inom hela det svenska samhället.

Svenskarna har med andra ord sig själva att skylla.


Om författaren

Författare:
Lars Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 12 apr 2009 21:07

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: