sourze.se

Det egoistiska urvalet

"Läran om det naturliga urvalet har använts, och används fortfarande för att förespråka egoism som norm för mänskligt handlande."

Teorin om det naturliga urvalet har använts i många sammanhang. Det handlar om en teori, som försöker förklara olika skeenden i naturen, men det finns även en hel del som den INTE förklarar.

Teorin säger ingenting om huruvida det finns en SKAPARE, en medveten tanke bakom det som sker i naturen. Däremot är det en teori om hur denne eventuelle skapare påverkar skeendet i naturen - GENOM DET NATURLIGA URVALET.

Läran om det naturliga urvalet har också använts för att rättfärdiga att människor utanför den egna gruppen, som ansågs vara "lägre stående människor", ges sämre villkor. I denna läras namn har dessa ”lägre stående” givits undermåliga bostäder, fråntagits sina arbeten och placerats i gaskammare.

Teorin försöker förklara varför en lövsångare har "pincettnäbb" och varför det vore ofördelaktigt för en lövsångare att kläckas med en "blåmesnäbb".

Den säger ingenting om vissa individers rätt att sparka in skallen på andra, vare sig dessa tillhör ett visst folkslag, har lockigt hår, är vänsterhänta eller gillar AIK.

Läran om det naturliga urvalet har använts, och används fortfarande för att förespråka egoism som norm för mänskligt handlande.

Den är dock ett oanvändbart instrument för den som hävdar, att det är livets mål och mening att tränga sig först i kön, klättra på karriärstegen på andras bekostnad eller palla äpplen.


Om författaren

Författare:
Mats Hägglöf

Om artikeln

Publicerad: 02 mar 2009 11:05

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: