sourze.se

Verksamheter för hemlösa börjar i fel ända

"Idag är det rådande förhållningssättet till människor som är eller blir hemlösa att de har andra problem som måste lösas först, innan de kan få ett tryggt hem att gå eller återgå till."

Föreningen Stockholms hemlösa har sedan den startade 2002 försökt hitta en väg som ger människor en ärlig chans att tillhöra en gemensam grund. Så som vi ser den bygger den på vissa avgörande förutsättningar. Det egna trygga hemmet är en sådan förutsättning.

Idag är det rådande förhållningssättet till människor som är eller blir hemlösa att de har andra problem som måste lösas först, innan de kan få ett tryggt hem att gå eller återgå till. Detta är problem som även uppstår eller eskalerar i avsaknaden av tryggheten i ett eget hem.
Människor hålls på så sätt kvar i sin hemlöshet.

De krav som ställs blir i detta läge ofta omöjliga att leva upp till. Få klarar av den repressiva inställning som finns både hos socialtjänsten och frivilligorganisationer. Den så ofta förnedrande kontroll och speciellt dikterade regler som de så kallade "klienterna" utsätts för på de alternativboenden som erbjuds och som ofta leder till att självkänslan urholkas.

Vad vi hela tiden efterlyst är en djupare vilja att möta varje individ utifrån dennes grundläggande mänskliga rättighet. En rättighet som inte borde villkoras på det icke fungerande sätt som sker idag. Vad vi tror behövs är istället att det stöd som krävs sätts in tidigare och utifrån allas vår grundläggande rättighet till att behålla den.

Tryggheten ligger i att inte skiljas ut, att inte ses som en möjlighet för någon att skapa sig en inkomstkälla eller en lite vackrare självbild på. Hela systemet med volontärverksamhet till exempel leder i slutänden till att organisationer växer och att topparna i dessa ger sig själva skyhöga löner.

De hemlösas "problem" omdefinieras utifrån olika möjligheter att söka kortsiktiga projektpengar. Trender avlöser varandra: Missbruk, psykiska problem, kriminalitet, etnicitet, osv, osv. Listan är lång genom historien.


Om författaren

Författare:
Rolf Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 26 feb 2009 12:02

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: