sourze.se

Skandiabanken vägrar hörsamma Borgs nödrop

Sourzes chefred tog finansministerns uppmaning, efter Riksbankens sänkning av Reporäntan häromdagen, på allvar och mailade ledningen för Skandiabanken för att få sänkt ränta på sitt bolån, men banken trotsar regeringen och behåller en del själv.

Här är mailkorrespondensen mellan Sourzes chefred Carl Olof Schlyter och ledningen för Skandiabanken:

From: Carl Olof Schlyter mailto:schlytersourze.se
Sent: den 11 februari 2009 14:28
To: fredrik.sauterskandiabanken.se; lena.hokskandiabanken.se
Subject: Lägre boränta tack!

Att Fredrik Sauter, VD, Skandiabanken AB

Hej! Ref finansminister Anders Borgs uppmaning till oss konsumenter idag, efter Riksbankens sänkning av reporäntan till 1, att kräva ca 2 ränta på våra bolån, jag vore tacksam om du kunde tillse att jag kan låsa mina rörliga lånedelar på mitt villalån till 2 från tidigast tillgängliga tillfälle.

Vänliga hälsningar
Carl Olof Schlyter,
Chefred Nättidningen Sourze

Det här är en konversation som vi planerar att eventuellt publicera i Nättidningen Sourze

**********

From: "Jönsson, Mårten" mailto:marten.jonssonskandia.se
Sent: den 12 februari 2009 08:52
To: schlytersourze.se
Subject: Lägre boränta tack!


Hej Carl Olof,

Självklart följer vi finansministerns uppmaning och sänker våra räntor på bolån. Det man bör hålla i minnet, och som kanske Anders Borg inte riktigt informerar om, är att Riksbankens Reporänta också är en bekräftelse över hur marknadsräntorna har rört sig än något annat.

Sedan Riksbankens förra möte har ju bolåneräntorna fortsatt att sänkas nedåt. Vi har under denna period redan sänkt bolåneräntan med 0,57 procentenheter vilket teoretiskt skulle innebära att vi endast skulle behöva sänka ytterligare 0,43 procentenheter för att "komma ikapp" Riksbankens sänkning av Reporäntan på 1 procent. Nu sänker vi vår 3 månaders bolåneränta med hela 0,60 procentenheter till 2,53 procent före våra volymrabatter.

Det innebär att en kund hos oss med ett bolån på mer än 2 miljoner betalar 2,23 procent i ränta från och med sin ränteändringsdag på sin lånedel med 3 månaders bindningstid efter räntesänkningen och efter att volymrabatten är avdragen. Det är historiskt lågt.

Om en kund skulle vilja lägga om sina lån innan lånets ränteändringsdag så utgår en s k ränteskillnadsersättning som baseras på hur lång tid det är kvar till lånets ränteändringsdag, skillnaden mellan nya och gamla räntan samt lånebeloppets storlek. Om det är en bra affär eller inte måste man räkna på i varje specifikt fall och vår kundtjänst kan hjälpa dig med den beräkningen. Du når vår kundtjänst via telefon 020-55 55 00 och de har öppet mellan 06.00 och 24.00 varje dag.

Om du har några frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta mig på telefon 08-463 74 37 eller per e-post marten.jonssonskandiabanken.se
Med vänliga hälsningar

Skandiabanken AB
Mårten Jönsson
Chef Banktjänster

******

From: Carl Olof Schlyter mailto:schlytersourze.se
Sent: den 13 februari 2009 10:48
To: "Jönsson, Mårten"
Subject: RE: Lägre boränta tack!

Hej Mårten,

Tack för ditt vänliga mailsvar. Menar du alltså att Skandiabanken antar att finansministern har glömt bort att affärsbankerna sedan Riksbankens senaste sänkning, själva har genomfört säkningar och att han därför tog i för mycket när han sade att bollåneräntan borde ligga på 2 procent?

Vänliga hälsningar
Carl Olof Schlyter
Chefred Nättidningen Sourze


Om författaren

Författare:
Redaktionen Sourze

Om artikeln

Publicerad: 13 feb 2009 09:49

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: