sourze.se
Artikelbild

C02 är inte skadligt för miljön

I ett brev till näringsminister Maud Olofsson och regeringens övriga medlemmar ifrågasätter Docent Fred Goldberg det allmänna antagandet att bilars utsläpp av C02 skulle vara skadligt för miljön.

Lidingö den 15 december 2008

Brev till näringsminister Maud Olofsson och regeringens övriga medlemmar

Jag kunde idag läsa i SvD att ministern sagt att det är viktigast att rädda miljön. Underförstått att bilarnas utsläpp av CO2 skadar miljön. Ingenting är felaktigare. CO2 är en livsnödvändig gas för alla växter i fotosyntesprocessen och därmed för allt liv på jorden. Sanningen är att CO2 är en bristvara på jorden. Alla växter skulle vilja ha tre gånger så mycket CO2 för att trivas. Varför tror ministern att trädgårdsodlarna tillför CO2 i sina växthus? För att skada miljön och sina produkter? Koldioxidens betydelse för växtlivet på jorden var elementär kunskap när jag gick i skolan på 1950-60-talet. Vid denna tid ökade också CO2-utsläppen från trafik och industri mycket kraftigt men temperaturen sjönk och alla ”experter” var eniga om att vi gick in i en ny istid. Dagens CO2-nivå i atmosfären ligger farligt nära den undre gränsen för att växterna ska överleva. Om jordens livslängd är 24 timmar har koldioxidhalten under 23 timmar och 30 minuter varit 10 ggr högre eller mer.

Varför är regeringsmedlemmarna så okunniga om koldioxidens betydelse och obefintliga klimatpåverkan? Jag har bl a frågat statsminister Reinfeldt, Sven-Otto Littorin, Cecilia Malmström, Lars G Josefsson Vattenfall och Andreas Carlgren om vilken växthusgas som är dominerande i atmosfären. Alla svarade CO2 utom Carlgren som vägrade att svara på frågan inför ett stort och förvånat auditorium på IVA. Rätt svar är vattenånga, som står för 95-98 av växthuseffekten. Koldioxiden står för c:a 1. En isotopanalys av CO2 i atmosfären visar att endast 4 härrör från förbränning av fossila bränslen. Det mänskliga bidraget till växthuseffekten blir därför 4 av 1 dvs så liten att det inte kan mätas. Ökningen av CO2-halten i atmosfären de senaste 40 åren kommer från den naturliga uppvärmningen av haven. Genom uppvärmningen minskar lösligheten för CO2 i haven Henry’s Lag. I haven finns det 38100 Gton C i form av CO2 och karbonater och i atmosfären finns det bara 800 Gton C i form av CO2.

Jag förmodar att ministern tycker att det jag skriver är nonsens. I så fall kräver jag att ministern med hjälp av alla sina välbetalda rådgivare tar fram vilka vetenskapliga bevis som finns, och skickar dem till mig som visar att CO2 har förändrat klimatet och inte tvärt om. Jag har i ett otal forum begärt att få se dessa bevis men de har uteblivit. Oftast hänvisas till IPCC men denna organisation är inte vetenskaplig utan en politisk institution vars medlemmar är politiskt utvalda enligt vissa kriterier. I IPCC:s stiftelseurkund står det att syftet med IPCC är att visa att människan har påverkat klimatet. De tusentals forskare som det alltid hänvisas till har inte arbetat med denna fråga. I den senaste granskningsomgången var det endast 62 forskare som kommenterade frågan om CO2 påverkat klimatet. Majoriteten ansåg att så inte var fallet men deras utlåtanden sopades under mattan. I slutändan visade det sig att endast 5 forskare ansåg att människan påverkat klimatet enligt en utredning gjord av John McLean i Australien.

Naturvårdsverket, som är regeringens kunskapskälla i klimatfrågor, arrangerade en för skattebetalarna kostsam konferens den 27 november med gratis lunch och kaffe för de 900 närvarande. Temat var Klimat och konsumtion – att konsumera för ett hållbart klimat. Vi fick veta att varje svensk alstrar 10 ton CO2 och vi måste skära ner våra utsläpp med 80 för att rädda klimatet. Sveriges representant för klimatfrågor och förhandlingar i EU, Anders Wijkman sade i debatten att utsläppen måste ner till 0. Han borde föregå med gott exempel och sluta andas. När han blir ställd mot väggen med vetenskapliga fakta som motsäger honom försvarar han sig med att säga att han är lekman. Är det lekmän om klimatet vi ska ha i EU-parlamentet? På konferensens pressmöte frågade jag hur mycket vår konsumtion 10 ton/capita påverkat klimatet. Varken generaldirektör Eva Smith eller hennes medarbetare gav mig något svar på denna elementära och självklara fråga. Efteråt har jag tillskrivit generaldirektören och frågat henne varför jag inte fick svar på min fråga. Efter två veckor har ännu inget svar kommit. Jag föreslår att näringsministern också kräver Naturvårdsverket på ett klart svar på denna fråga.

Eftersom denna allvarliga missuppfattning om koldioxidens klimatpåverkan hos regeringen riskerar att ta död på svensk bilindustri, vilket i sin tur kommer att få mycket allvarliga följdkonsekvenser för det svenska industrisamhället, betalningsbalansen och välfärden ber jag ministern och hennes kolleger att samla några av det stora antal professorer och klimatkunniga personer för att göra en grundlig genomgång hur det egentligen ligger till. En granskning visar att det inte sker någon global uppvärmning sedan 2002 utan vi går istället mot en ny liten istid med katastrofala följder för jordens matförsörjning, för att bara nämna en detalj. Vilken beredskap har regeringen vidtagit för att möta de kommande bistra tiderna? De flesta astrofysiker och solforskare är eniga om den annalkande lilla istiden.

Ta bort koldioxidskatterna från svensk energiproduktion. Denna skatt är något av det mest ohederliga en svensk statsförvaltning har infört, eftersom vi i Sverige inte har några utsläpp av CO2 i elproduktionen, och dessutom förödande för den energikrävande svenska industrin. Vidare bör CO2-skatten tas bort från bensinen eftersom den har ett felaktigt syfte. Koldioxiden är inget miljöproblem och heller inte ett klimatproblem. Tvärt om.Om författaren

Författare:
Fred Goldberg

Om artikeln

Publicerad: 18 dec 2008 18:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: