sourze.se

AMS/Af kontrollerar istället för förmedlar

"...lagtexten om allas rätt till arbete överrensstämmer inte med AMS och Arbetsförmedlingens fokus. De har lämnat förmedlingen och övergått till kontroll och granskning."

Alltför många i vårt land blickar ut mot en mörk och dyster arbetsmarknad. De vet inte hur de kan ta reda på var de lediga jobben finns. För de som är arbetssökande och är hänvisade till Arbetsförmedlingen upplever att de inte får någon riktig hjälp. Orsakerna är många, och inte alls handläggarnas fel.

Det är ett faktum att individanpassningen inom AMS/Af är obefintlig, och vägledningen...? Människors varierande framgång med att hitta en individanpassad lösning ska inte få handla om vad man har tjänat tidigare. Den allmänna uppfattningen om möjlighet till valfrihet när man ska söka jobb, är lika tydlig som nedslående. Och lagtexten om "allas rätt till arbete" överrensstämmer inte med AMS och Arbetsförmedlingens fokus. De har lämnat "förmedlingen" och övergått till kontroll och granskning.

Tyvärr lever många i villfarelsen att traditionell jobbsökning via matchning ska fungera. När det visar sig att det inte fungerar drar man felaktigt slutsatsen att det inte finns några lediga jobb eller att man inte duger och därför inte är önskad. AMS och Af stärker den här myten. De kan "klassa" människor som "icke anställningsbara".

Alla kan få jobb med sökmetoder anpassade efter den egna förmågan! Beklagligt nog är det ytterst få som känner till hur man kommer åt jobben på den dolda arbetsmarknaden. Det vill säga alla de jobb som tillsätts utan att annonseras först. Att arbetslösa generellt sett har dåliga kunskaper om hur man kan göra får som konsekvens att många går arbetslösa helt i onödan. Prestige och oförmåga att göra annorlunda rimmar dåligt med individens vilja att hitta det jobb som är rätt för just honom eller henne.

Få vet att över nittio procent av alla jobb som tillsätts i Sverige, sker med hjälp av personlig marknadsföring via kontakter i individanpassade nätverk. Flertalet av dessa är tjänstemän och medarbetare i företagsbekostade omställningsprojekt. Människor som erbjudits karriärstöd med möjlighet att välja alternativa jobbsökningsmetoder. Metoder som skapats, praktiserats och metodförbättrats under tre decennier inom såväl den privata som offentliga sektorn. Men AMS/Af vägrar använda de här metoderna. Trots att färre än åtta procent av alla rekryteringar i landet sker med hjälp av Arbetsförmedlingen. Sedan ett tiotal år tillbaka har AMS/Af fokuserat på kontrollverktyg snarare än på individer. Detta måste fram i strålkastarljuset.


Om författaren

Författare:
Elisabeth Eklund

Om artikeln

Publicerad: 10 dec 2008 11:23

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: