sourze.se

Hemlösa uttnyttjas i sitt tillstånd!

Precis som en fattig/hemlös utan andra alternativ kan behöva tigga eller tvingas tjäla för sin överlevnad, måste också organisationerna göra vad som krävs för att fortsätta sin lönsamhet.

De mest grundläggande kännetecknen hos våra "fattigvårdsorganisationer" är en nödvändighet att överleva. Vare sig dessa är uppbyggda på någon religion eller utvald av regeringen, så är och kommer alltid det främsta intresset vara bevarandet av institutionen. Till exempel om en organisation är uppbyggd på att "hjälpa" utsatta människor, är det också den organisationen som står allra längst ifrån att vilja se en lösning.
Då detta skulle äventyra organisationens existens och därmed göras överflödig i samhället.

De stora kolosserna Stadsmissionen och Frälsningsarmén men detta gäller dock generellt de organisationer som är verksamma i hemlöshetsfrågan. Att någon av alla ca 900 organisationer i Sverige inriktade på hemlöshet skulle hjälpa hemlösa ur detta tillstånd är en sedan uppkomsten av denna "fattigvård" en förljugen bild av sanningen.

För det bakomliggande syftet är hur "goda" och "ärliga" de än kan låta självbevarelsedriften och det monetära systemet, då det är pengarna som ger organisationerna medel för makten över andra människor och för sin egen överlevnad. Precis som en fattig/hemlös utan andra alternativ kan behöva tigga eller tvingas stjäla för sin överlevnad, måste också organisationerna göra vad som krävs för att fortsätta sin lönsamhet.

Detta försvårar avsevärt eller kanske till och med gör det omöjligt för en förändring inom dessa vinstbaserade organisationer. Det är ju inte bara deras egen överlevnad som sätts på spel, utan också den materialistiska livsstilen som förknippas med rikedom och makt.

Om nu alla "hjälpa hemlösa-organisationer" byggt sin grund på hemlösa människor, blir i förlängningen den oroande effekten att bevara dessa institutioner ett vidmakthållande av det hemlösa tillståndet. Detta görs genom historien genom att göra allt man kan erbjuda utan att hemlösa kommer denna situation. Detta är till största del förankrat i sitt eget pengabehov och/eller vinstsyfte.

"Vad kan jag tjäna på detta" är vad folk tänker. Om förtjänsten ligger i att upprätthålla en verksamhet i samhällets tjänst, kommer man antingen bekämpa tillkomsten av en nytillkommen sådan med ännu mer "svindyr" reklam och tiggeri till sitt företag. Detta är en av orsakerna till varför folk inte är rättvisa eller kan lita på varandra. När någon kommer med samma lösning för hemlösa medborgare som övrig befolkning har för att på ett någorlunda sätt klara av sina liv, då försvarar sig organisationerna med att problematisera och kategorisera en grupp hemlösa individer och påtala olika symtom vi alla människor skulle få efter ett tag i hemlöshet.


Om författaren

Författare:
Rolf Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 13 nov 2008 07:36

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: