sourze.se

Hemlöshetsdebatten är reglerad

I dessa påhittade "uppfostringsstegar" innebär varje steg nya kvarhållande överraskningar för den hemlöse, om varför övrig befolknings rättigheter inte innefattar just dig.

Ingen av de hundratals debatter som varit kring frågan hemlöshet har på allvar handlat om att lösa själva problemet. Dilemmat att våra hemlösa ytterst sällan eller aldrig får komma till ett tryggt integrerat hem, med allt vad det innebär. Debatterna handlar snarare om hur vi på olika sätt försöker få allmänheten men även våra hemlösa att vara nöjda med vad som ges och görs men utan att lösa pudelns kärna. Bristen på billiga integrerade hyresrätter!

Ett av många exempel på detta är den "Tak över huvudet garantin" härbärgen, som både höger och vänsteralliansen använder sig av, detta kan förstås bero på att någon eller några försöker dölja den omformulering av vår egen regeringsform grundlag som i och med denna "takgaranti" gjorts. Detta har man gjort utan att följa de regler som krävs för en grundlagsändring. I regeringsformen står att läsa om allas "rätt till bostad", men inte ett ord finns att läsa om den i grunden verkningslösa "tak över huvudet garantin" som idag tillämpas.

Förutom de härbärgen som finns för individer som går under begreppet hemlös, finns även lågtröskelboenden, mellanstegsboenden, högtröskelboenden, referensboenden eller "stiftelsen hotellhem" för att nämna några i denna snabbt växande sekundära bostadsmarknad. Dessa "istället för boenden" skapas även som arbetstillfällen för social/frivilligproffs inom "hemlösaboendesfären". I dessa påhittade "uppfostringsstegar" innebär varje nytt steg nya kvarhållande överraskningar för den hemlöse, om varför övrig befolknings rättigheter inte innefattar just dig.

Vi tycks vara invaggade i någon falsk tro om att alla dessa påkostade reklamkampanjer som olika organisationer indoktrinerar oss med i det allmänna rummet, ska med deras "godhet" och dina gåvor ge hemlösa människor allas våra mänskliga rättigheter tillbaka och få bli en fullvärdig medborgare.


Om författaren

Författare:
Rolf Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 22 okt 2008 17:33

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: