sourze.se

Hälften kvinnor till börsbolagens styrelser

Reservera hälften av börsbolagens styrelseplatser för vardera könet och avvakta tills platserna fylls. Den rådande ordningen är patetisk, för att inte säga reaktionär och skamlig.

På nytt har frågan kommit upp i teveprogrammet Agenda om kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser och särskilt till börsbolagens styrelser. Argumentet mot kvotering är detsamma som tidigare. Nämligen att kvinnor inte vill eller ska kvoteras in på grund av kön, utan få plats tack vare kompetens.

Näringslivets företrädare och vissa politiker suckar över det rådande systemet och bristen på kompetenta kvinnor och slänger pliktskyldigast ut en lina utan krok till de "inkompetenta" kvinnorna.

Att använda kriteriet kompetens är enfaldigt, eftersom det kan fyllas med vad som helst, och vad gäller begåvning, erfarenhet och utbildning torde det med säkerhet finnas minst lika många kvinnor som män som är kvalificerade för styrelseuppdrag. En kvalificerande kompetensfaktor kan rent av vara att vara kvinna. Varför skulle det råda brist på kompetenta kvinnor till just bolagsstyrelser när det i princip inte gäller för samhället i övrigt? Inom skolans, sjukvårdens och politikens världar.

Det är rent nonsens. Så förtvivlat märkvärdig är inte kompetensen i näringslivet, vilket finanskrisen med all önskvärd tydlighet visar. Män och kvinnor fungerar och tänker olika och det är en mycket stor brist i bolagsstyrelser att inte ta tillvara kvinnors perspektiv på saker och ting.

Det finns ett överflöd av kompetenta kvinnor, men de måste tillfrågas och erbjudas uppdrag av äldre, konventionella, stereotypa män som ängslas av kvinnor i ledande positioner. Eller ängslas av kvinnor i allmänhet som inte bara sköter hem, barn och spelar golf.

Reservera hälften av börsbolagens styrelseplatser för vardera könet och avvakta tills platserna fylls. Den rådande ordningen är patetisk, för att inte säga reaktionär och skamlig.

Kan regeringen rekrytera hälften kvinnor, så nog kan näringslivet göra detsamma om viljan finns.


Om författaren

Författare:
Carl E. Lundborg

Om artikeln

Publicerad: 09 okt 2008 09:20

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: