sourze.se

Förbudet av DDT har lett till folkmord

DDT beräknas ha räddat 500 miljoner människor från att dö av malaria. Förbudet av DDT 1972 beräknas ha lett till att 98 miljoner människor har dött av malaria.

DDT beräknas ha räddat 500 miljoner människor från att dö av malaria.1 Det beräknas att 300-500 miljoner människor drabbas av malaria varje år och att 2,7 miljoner människor dör av malaria varje år.2 Förbudet av DDT 1972 beräknas ha lett till att 98 miljoner människor har dött av malaria.3

DDT förbjöds 1972 efter intensiv av kamp av miljörörelsen trots att det inte existerar några vetenskapliga bevis för att DDT är farligt för människor, djur och natur. Miljörörelsen har medvetet verkat för ett folkmord på fattiga människor i tredje världen. Miljontals människor har dött för ingenting. Vad frågan egentligen handlar om är att nymalthusianerna ansåg att DDT medverkade till att Jorden blev överbefolkad.

På 1960-talet hävdade World Health Organization WHO att den enda möjligheten att lösa problemet med överbefolkning var att 40 av barnen i tredje världen dog av malaria.4 I USA fördes det fram 9000 sidor av bevittning under 7 månader inför domstolen "Environmental Protection Agency". Domarna ansåg att det inte fanns några bevis för att DDT var skadligt.5

Den administrativa chefen för domstolen, William Ruckelshaus, förbjöd ändå DDT 1972. William Ruckelshaus var inte med under domstolsförhören och läste aldrig dokumenten från målet. Men Ruckelshaus var medlem i miljöorganisationen Environmental Defense Fund EDF och detta räckte för ett förbud av DDT.6

I boken “Environmental Overkill Dixey" av Lee Ray citeras en forskare som arbetade inom Environmental Defense Fund EDF , Charles Wurster, om motståndet emot DDT. Enligt Wurster: "Det finns ändå så många människor i världen och detta var ett bra sätt att bli av med dem."7 När DDT var förbjudit var nästa steg för miljörörelsen att försöka lura människor att koldioxid är en farlig gas.

Ett förbud eller kraftig minskning av koldioxid är det perfekta sättet att krossa kapitalismen och att verkställa folkmord på miljardtals människor. Men koldioxid är förutsättningen för att det finns liv på Jorden. Koldioxid är växternas föda och är en förutsättning för växternas fotosyntes. Koldioxid är en ineffektiv växthusgas och står för cirka 4 av växthuseffekten. Människan står för 3 av utsläppen av koldioxid och dessa utsläpp är positiva för växterna och därmed för Jordens ekologiska system.


Källor:

“100 things you should know about DDT" - Länk: junkscience.com

1 Punkt 6.
2 Punkt 7.
6 Punkt 7.


“The Malaria Clock: A Green Eco-Imperialist Legacy of Death" - Länk: junkscience.com

3

“Junk Science of the Century: The DDT ban" - Länk: junkscience.com

4
5

"DDT Updated" - Länk: junkscience.com

7


Om författaren

Författare:
Per-Olof Persson

Om artikeln

Publicerad: 07 okt 2008 14:41

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: