sourze.se

EU: Illusionen som sprack

Socialdemokraterna bör snarast kalla sig för socialeukraterna, den stora ångesten breder ut sig över socialdemokrati

Socialdemokraterna bör snarast kalla sig för socialeukraterna. Den stora ångesten breder ut sig över socialdemokratin. Efter Mona Sahlins ovillkorliga kapitulation inför EU:s överstatliga ambitioner och därmed dolken i ryggen på fackföreningsrörelsen som en gång i tiden skapat det socialdemokratiska arbetarepartiet Socialdemokraterna finns enbart ett möjligt alternativ, Junilistan. Den EU-kritiska hållning och det moderna ifrågasättande människor haft inom SAP har tystats en gång för alla. Det Socialdemokraterna, som deltagit med att valtala, argumentera, demonstrera i förstamajtåg och släpa på flygblad för att fylla brevinkast från norr till söder, har blivit fråntagna sina demokratiska rättigheter inom partiet. Alla arbetsplatsombud och fackföreningskämpar som trott på sagan om "Frihet, jämlikhet, broderskap" kan känna sig ytterst besvikna. Den första stora frågan för arbetarrörelsen i Sverige var kravet på allmän och lika rösträtt. Genom att ovillkorligen anta EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget, frånhänder sig Socialdemokraterna möjligheten att demokratiskt agera inom Sverige, men även inom EU. Många är de som av lojalitet stannat kvar inom socialdemokraterna trots att partiet allt mer seglar från de grundläggande värderingar som en gång var Socialdemokratins signum. Det dekret Sahlin kungjort för arbetarerörelsen den tredje oktober 2008, angående Lissabonfördraget, är att "Vi kommer att rösta ja oavsett när det beslutet kommer upp i riksdagen".

De socialdemokratiska riksdagsmän som krävt att socialdemokraterna ska stoppa ett svenskt ja till EU:s Lissabonfördrag i väntan på att en utredning ska klargöra om Sverige kan behålla svenska kollektivavtal för utländska företag som arbetar i Sverige, fick med andra ord känna partipiskan vina om öronen. Svensk fackföreningsrörelse ska dö sotdöden. Otaliga är de exempel från skogs- och träfacket om hur seriösa företag slås ut, likväl som utländsk arbetskraft utnyttjas inom röjnings- och planterings områden. Jordbruksarbetare som är här, hotas med avvisning ifall de överhuvudtaget vill ha betalt, byggbranschens allt större problem med svartjobb. Verkstadsindustrin är nästa bransch. Vaxholms Lavalavtal är ett av de snyggare trots allt. Denna verklighet vill inte socialdemokratins aristokrater kännas vid.

Junilistan kräver att riksdagen kräver ett undantag i EU gällande Sveriges rätt till nationell arbetsrätt och kollektivavtal. Valet till EU-parlamentet 2009 är inte ett val mellan höger eller vänster, blått eller rött. Det är ett val mellan demokrati och överstatlighet. Junilistan säger ja till delaktighet, demokrati och samförstånd och nej till förmynderi, detaljstyrning och överstatlighet. De som delar dessa värderingar är mycket välkomna till Junilistan.


Om författaren

Författare:
Peter Lilja

Om artikeln

Publicerad: 05 okt 2008 20:26

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: