sourze.se

90 procent av mänskligheten måste dö ut

Miljörörelsen är övertygad om att Ehrlich-ekvationen är sann. Denna ekvation innebär att 90 procent av befolkningen på Jorden måste försvinna på grund av negativ ekologisk påverkan.

Paul Ehrlich är neo-malthusian och spådde på 1960-talet att hundratals miljoner människor skulle svälta ihjäl på 1970-talet. Ehrlich-ekvationen ser ut så här:

Ekologisk Påverkan Befolkning x Materiellt Välstånd x Teknologi

Ekvationen utgår ifrån att faktorerna "Materiellt Välstånd" och "Teknologi" är konstanta. Människor kommer att kräva att faktorn "Materiellt Välstånd" inte sjunker trots att antalet människor ökar. Detta är en omöjlighet eftersom det antas att Jordens resurser minskar om antalet människor blir fler. Fler människor innebär också att miljöförstörningen ökar samt att djur och växter försvinner.

Faktorn "Teknologi" antas också vara konstant trots att den teknologiska utvecklingen gått framåt sedan industrialiseringen. Investeringarna i ny teknologi har ökat resurserna per människa trots en kraftig befolkningsökning. Ny teknologi har också ökat hushållningen med resurser och minskat människans miljöpåverkan.

Men enligt Ehrlich-ekvationen är den enda matematiska lösningen att 90 av befolkningen på Jorden måste dö ut. Miljörörelsen anser att lösningen är att införa en nationalsocialistisk planekonomi. Denna typ av planekonomi kännetecknas av att det privata ägandet behålls och att landet ska vara självförsörjande. Ett Riksplaneringsdepartement införs som sätter priser, löner och lägger upp produktionsplanerna inom näringslivet.

En nackdel med en nationalsocialistisk planekonomi är att produktionen sjunker eftersom landet inte har tillgång till den internationella arbetsdelningen. En annan nackdel är att en ekonomi som inte har marknadspriser där kan ingen ha kunskap om vilka varor och tjänster som konsumenterna efterfrågar. En ekonomi som inte har marknadspriser kan inte i heller samordna produktionen mellan olika företag. Detta leder till att produktionen antingen står stilla eller går på halvfart.

Adolf Hitler var malthusian och ansåg att Tyskland inte kunde försörja en allt större befolkning. Jordbruksmarken skulle inte räcka till och därför var erövringar av ny jordbruksmark den enda lösningen. Problemet med malthusianernas synsätt är att faktorn "Teknologi" antas vara är en konstant faktor. En ständigt förbättrad "Teknologi" minskar "Ekologisk Påverkan" samt ökar produktionen. Därför borde ekvationen istället se ut så här:

Ekologisk Påverkan Befolkning x Materiellt Välstånd / Teknologi

Det är främst de fattiga länderna som har miljöproblem och dessa länder är fattiga eftersom de är socialistiska planekonomier. Dessa länder saknar privat äganderätt av de knappa resurserna och detta innebär att resurserna överutnyttjas. Det finns inga privata ägare som begär skadestånd om resurserna förstörs av någon annan. Privat äganderätt är också en förutsättning för miljöförbättrande investeringar eftersom privata ägare vill behålla eller öka värdet på sina resurser. Om en resurs minskar i värde kommer också den avkastning som resursen ger att minska.


Om författaren

Författare:
Per-Olof Persson

Om artikeln

Publicerad: 05 okt 2008 16:47

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: