sourze.se

Vindkraften ger inga miljövinster

Satsningen på vindkraft bygger på lögnen att vindkraft ger miljövinster. Vetenskapliga rapporter säger däremot att vindkraften inte minskar utsläppen från fossila bränslen i någon större utsträckning.

Vindkraften inte kan ersätta investeringar i andra energikällor eftersom vindkraften måste backas upp till 100 . Ett skäl till detta är att el-produktionen från vindkraft varierar varje sekund under dygnet. Om det produceras mindre el än efterfrågan kommer det att uppstå el-blackouter och om det produceras för mycket el kan dyrbar utrustning i el-nätet förstöras. En stor satsning på vindkraft kräver därför stora investeringskostnader för att elen ska vara möjlig att fasa in i el-nätet.

Ett annat skäl är att ett land eller ett annat land om el importeras måste investera i elproduktion som täcker behovet vid en el-topp. Enligt E.ON i Tyskland var det helt vindstilla i Tyskland under fem av de senaste tio köldknäpparna. I denna situation måste vindkraften backas upp till 100 av andra energikällor och detta innebär investeringar i dubbel kapacitet. I praktiken är en stor satsning på vindkraft oerhört dyr och denna satsning kommer att leda till höga elpriser, utslagning av företag och arbetstillfällen, samt till högre nyfattigdom.

Ett argument för vindkraften är att minska utsläppen från fossila bränslen. Men i Sverige kommer enbart 5 av el-produktionen från fossila bränslen. Samtidigt är det helt meningslöst att backa upp vindkraften med vattenkraft eller kärnkraft eftersom denna el är betydligt billigare. Med backup menas att ett verk är igång och förbränner bränsle, men verket producerar enbart el när det behövs.

Detta innebär också att om kärnkraften ska avvecklas i Sverige och den ska ersättas med vindkraft måste vindkraften i praktiken backas upp med nya fossileldade kraftverk. Dessa fossileldade kraftverk kommer att förbränna bränslen även när de inte är inkopplade på el-nätet. Utsläppen från fossila bränslen kommer att öka i denna situation. Enligt vetenskapliga rapporter kommer en stor satsning på vindkraft i länder som idag producerar mycket el ifrån fossileldade kraftverk att få en mycket liten minskning av utsläppen från fossila bränslen.

Enligt propagandan kommer 20 av elen i Danmark från vindkraft. Men stämmer inte helt eftersom Danmark inte klarar av att fasa in elen på elnätet. 85 av dessa 20 exporteras till Norge och Sverige där elen används till att pumpa upp vatten till vattenkraftverkens dammar. Detta ger en energiförlust samtidigt som Danmark skänker bort dyr el från vindkraft och får tillbaka billig el från vattenkraften. Danmark har också haft problem med sina havsplacerade vindkraftverk eftersom stormar och saltvatten förstör dessa kraftverk. Men vindkraftsfrågan handlar förstås inte om rationellt tänkande.


Om författaren

Författare:
Per-Olof Persson

Om artikeln

Publicerad: 01 okt 2008 23:48

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: