sourze.se

Rädda JK!

Få myndighetspersoner har gjort så mycket som justitiekansler JK Göran Lambertz för att öka rättssäkerheten i vårt land.

Senast i DN Debatt den 18 september 2008 redogör han för hur vissa domare sätter beviskraven lägre än principen bortom varje rimligt tvivel. JK menar att oacceptabelt många oskyldiga sitter i svenska fängelser.

Lambertz har speciellt visat på hur låga beviskrav som finns inom området kvinnofrid. Det är naturligtvis en politiskt känslig fråga. Justitieutskottets ordförande Thomas Bodström s och Madeleine Lejonhuvud, professor i straffrätt, är två av Lambertz stora kritiker. De som kritiserar JK företräder en mera auktoritär juridisk tradition, ofta med feministiska förtecken.


Förslag om att avlöva JK

Därför kommer grundlagsutredningens expertförslag om att förbjuda JK att granska enskilda domar inte som någon överraskning. Lambertz har trampat på allt för många ömma tår, helt enkelt. I praktiken förlorar ju JK-organet all verklig makt om förslaget går igenom. Att JK får granska domstolarnas arbete är det enda skydd för rättssäkerheten som finns i Sverige idag.

Justitieombudsmannen JO ska också granska domstolarnas arbete. I praktiken är JO en tandlös organisation, totalt styrd av politikerna. Ingen skulle sakna JO om ämbetet avskaffades.


Slå vakt om JK!

Därför är det viktigt att vi svenskar slår vakt om JK. Får Bodström och Lejonhuvud med flera råda är vi inne på en farlig väg. Valet är enkelt: Missriktad feminism och ökad polismakt står emot rättssäkerhet och färre oskyldiga i svenska fängelser. Jag vet vad jag väljer.


Om författaren

Författare:
Tommy Sandström

Om artikeln

Publicerad: 19 sep 2008 10:18

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: