sourze.se

Den globala identitetskrisen

En reflekterande och oroad medborgare har ingenstans att fly. Vad menar jag med fly?

Det finns enorma problem runt hörnet, problem som kommer att få stora följder och de är globala.

Media brukar tala om ekonomi som en av de viktiga elementen i att stoppa facism/rasism etc. Detta är en felaktig analys, tror inte att 30-talets facism överhuvudtaget hade med ekonomi att göra utan den handlade om känslor, identitet.

Pendeln svänger tillbaka och är det mått som vi borde ha lärt oss så är det att en reaktion föder en motreaktion.

Den nuvarande ordningen i vägleden grundar sig på 150 år av industrialism, det är också den som bär orsaken till 1900-talets hemskheter. Nationalstaten är beroende i sin nuvarande form av en industri, en industri som behöver en marknad, en marknad som behöver konsumerande individer och individer som behöver fylla ett tomrum.

Det multikulturella samhället är en produkt av industrisamhället, ett industrialiserat samhälle behöver hela tiden växa ekonomiskt och behöver ett ständigt inflöde av arbetskraft/konsumenter. Vad som kommer i dess kölvatten är ett utanförskap/en rotlöshet då integrationen uteblir.

Känslav av kulturell identitet är något omätbart och subjektivt men för att det skall existera så behövs en gemenskap. I takt med att segregationen och ensamheten breder ut sig i vårat samhälle så kommer också identiteslösheten att öka. Man kan se de hos invandrarungdomar som tex annamar någon slags global hiphopkultur på grund av att dom känner sig vilsna mellan den "gamla" och den nya kulturen.

Resten av befolkningen känner en rotlöshet och identitetslöshet på grund av att just deras nationella identitet ifrågasätts i och med invandringen och kommersialiseringen av samhället. De unga hänger sig åt sjablonbilder av sin kultur, symboler utan riktig anknytning.


Frågan om identitet är knutet till våran existens, den handlar om familj, den handlar om livet före oss och om livet efter oss. Att underskatta detta, är mycket farligt. En intressant parallell finns mellan dagens Europa och den muslimska-världen vilka båda upplever en identitetskris. I mellanöstern attraheras fler och fler av att söka bot på sin identitetskris genom att söka sig till islam.

Vad söker sig folk till i Europa? Vad upplysningen och framför allt protestantismen har fört med sig är insikten av kyrkan som despot och för varje europe är det omöjligt att söka lösning där.
Europa är en gammal kontinent, med gamla kulturer. Lösningen kommer kunna att bli att facismen kommer tillbaka som lösningen på våra "problem".

Politikerna ser inte verkligheten, varken den hos invandrare eller icke-invandrare. Sociala tabun och politisk korrekthet, en ovilja att vilja diskutera de bakomliggande och svåra problemen med våran
livsstil kommer att leda till att extrema grupper föds.

Industrisamhället är orsaken till de problem vi upplever idag, Miljöförstöring, masskonsumtion, perversioner, rotlöshet, fascism, massimmgation, komersialisering etc.

Den gamla naturliga koden om "den starkaste överlever" inprogramerad i ett storskaligt industriella samhällen kommer att leda till implosion.

Sverige är ett samhälle som har kommit mycket långt i kommersialiseringen av samhället, och i identitetslösheten, titta bara på hur sossarna rev våran gamla bebyggelse under folkhemstiden. Sverige kommer också bli en förvarning av vad som kan tänkas ske i resten av Europa om inget görs. Sverige hade samma explosiva mix av spänningar för hundra år sedan då stora sociala förändringar stod vid dörren.

Detta undveks då genom att vi hade ett starkt homogent samhälle samt att vi i sverige har en tradition av att försöka avväpna farliga situationer. Det samma kan inte sägas om tex vissa kontinentala länder, och vi har sett vad resultaten av detta ledde till.

Att vilja ha en värld i harmoni kräver ansvar, styrka och en verklighetsförankning. De människor som vill "väl" i vårat samhälle bär ofta på ett självförakt, ett självförakt som också är en del av problemet. Vad journalister, politiker och andra måste fråga sig är.... Vad är det för någon bekräftelse jag söker och varför? Däri ligger också lösningen/svaren på våra problem.


Om författaren

Författare:
Anders Ahnberg

Om artikeln

Publicerad: 21 jun 2008 15:54

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: