sourze.se

Eliten bakom den ryska revolutionen

Dr Cleon Skousen, politisk kommentator och före detta F.B.I anställd berättade i sin bok "The Naked Capitalist" att storbankirerna i världen låg bakom såväl kommunismen som fascismen.

Bl.a skriver Dr Skousen:

"Den stora medelklassen ansågs utgöra ryggraden i vårt samhälle och den viktigaste komponenten för att befolkningen skulle förbli ett progressivt, självstyrande, tryggt och fredsälskande folk.

Men självklart är det så att om man planerar att upprätta en diktatur så är dessa människor en fiende. De kommer att motsätta sig diktaturen, åtminstone om de inser vad som pågår.

Så detta är det faktum som det superrika etablissemanget står inför idag. Allt de gör måste ske i en atmosfär av propaganda och manipulation."

Redan 1909 sa den tyske utrikesministern Walther Rathenau att:

"300 män, av vilka alla känner varandra, styr och kontrollerar Europas ekonomiska öde, och de utser sina efterträdare bland varandra."

I Tragedy & Hope - A History of the World in Our Time, från vilket ovanstående citat är hämtat, skriver proffessor Carroll Quigley:

"Walter Rathenau, var i en position där han borde veta"

Proffessor Quigley skriver vidare:

“Det senaste århundradet visar, som vi sen ska se, att de råd de gav till industrialister var ständigt bra för bankirerna, men ofta en katastrof för regeringar, affärsmän och folk i allmänhet."

Som jag snart ska visa, i denna och kommande artiklar, nöjde sig dessa herrar inte med att kontrollera Europa, de hade betydligt högre mål än så.

Men först lite bakgrundshistoria:

Karl Marx framlevde sina studieår med ett ordentligt underhåll från pappa Heinrich, jurist i Trier i sydvästra Tyskland. Marx var en flitig student av Hegel, vars dialektiken, läran om motsatsernas spel, han kom att utveckla i radikal riktning och som i sin mest extrema form tillämpats med stor effektivitet av den rådande eliten de senaste 100 åren.

Även om Marx inte var rik levde han aldrig något proletärliv utan snarare som någon ur den övre medelklassen. han spenderade snabbt de pengar som kom in men kompanjonen Engels höll honom hela tiden på fötter med hjälp av pengar från sin pappas framgångsika industrier.

Marx och Engels anslöt sig till League of the Just, De rättfärdigas förbund en utbrytargrupp ur League of Outlaws vars struktur byggde på frimurarnas idé. De kom sedan att bli kända som kommunistiska förbundet

Redan 1 maj 1776 bildade Adam Weishaupt den hemliga orden Illuminate i Bayern. De avslöjades när en ridande kurir han skickat till Frankrike dödades av blixten varpå dokumenten kom till myndigheternas kännedom. Gruppens mål var bl.a att störta regeringarna i Europa, krossa religionerna och upphäva all privat äganderätt. Hmm...det låter bekant.

Ledarskapet togs sen över av Giuseppi Mazzini, revolutionär och stormästare i frimurarorden Grande Oriente i Italien. Mazzini skickade ut folk som anslöt sig till kommunisterna i London där Marx hade sin bas. Det är ingen tillfällighet att socialismens stora dag är den 1 maj, samma datum som Weishaupt bildade Illuminate.

Journalisten Gary Allen förklarar i sin avslöjande bok "None dare call it Conspiracy":

"Om man inser att socialism i själva verket inte är ett program för att dela på välfärden utan en metod att ta makten över den, då blir det till synes paradoxala faktumet att superrika kapitalister stöder socialism ingen paradox alls. Istället blir det helt logiskt, ett perfekt redskap för makthungriga galningar.

Kommunismen, eller rättare sagt, socialismen, är inte en rörelse från de förtryckta massorna, utan från den ekonomiska eliten."

Efter att ha manipulerat in USA i första världskriget, tog elitens planer snabbt fart. Tyskarna kunde besegras och krossas ekonomiskt, så att de inte skulle stå i vägen för elitens nya världsordning. Det fanns emellertid ett problem, ett gigantiskt sådant, och det var Ryssland, en stormakt och blivande ekonomisk jätte.

Vissa ekonomiska bedömare ansåg att Ryssland, med sin växande industrialisering, enorma råvarutillgångar och stora befolkning skulle vara den dominerande makten i mitten på seklet. De var dessutom ett större hinder för införandet av den anglo-amerikanska världshegemonin än Tyskland. Tsaren vägrade ge efter för bankirernas vilja att ansluta landet till det privata central-bankssystemet.

Därför måste man ta kontroll över Ryssland och kunde därigenom upprätta den dialektiska planen med två till synes oppositionella krafter vilka i själva verket kontrollerades av en och samma grupp.

Grunden för att störta tsaren och införa kommunismen i Ryssland lades redan 1905 när storbankiren Jacob Schiff genom Kuhn, Loeb and Company lånade ut 200 miljoner dollar till Japan för att finansiera deras krig mot Ryssland. Något som faktiskt avslöjades den 24 mars 1917 genom en artikel i New York Times.

Professor Albert Lindemann, skrev i boken "Esaus Tears: Modern Anti-Semitism and the Rise of the Jews":

"Schiff, den förmögne kapitalisten, sponsrade t.o.m program för socialistindoktrinering av ryska krigsfångar hos japanerna i hopp om att det skulle hjälpa till att störta tsaren."

Den 22 januari 1905 gick en obeväpnad folkmassa, ledda av prästen Gapon, för att uppvakta tsaren med en begäran. Den officiella versionen är att soldaterna framför vinterpalatset oprovocerat sköt mot de fredliga demonstranterna. När kommunistpartiets arkiv blev tillgängligt för historikerna avslöjades att bankiren, vapenhandlaren, revolutionären och frimuraren Alexander Parvus, i hemlighet placerat ut beväpnade män i träden i parken utanför och befallt dem att skjuta mot soldaterna varpå de besvarade elden och 130 dog människor och 300 sårades.

Tsaren beklagade det inträffade och boljsevikernas revolution tappade fart. Nu vidtog en orolig tid med terror och mord från revolutionärerna med bl.a. Lev Bronstein, mera känd som Trotsky, i spetsen. De ryska myndigheterna slog tillbaka och hundratals upprorsmakare arresterades och avrättades. Tusentals revolutionärer tvingades fly utomlands.

Proffessor Antony Sutton bevisade i boken Wall street & The Bolshevik Revolution hur den svenske bankiren Olof Aschberg tillsammans med J.P Morgans Guaranty Trust Company, Rotschilds Jacob Schiff, Kuhn-Loeb & Company, och Rockefeller avsatte sammanlagt flera miljoner dollar till den ryska revolutionen enligt dokument i bl.a statsdepartementet och Congressional Record. Den 10 november 1917, tre dagar efter revolutionen, reste Olof Aschberg över till Ryssland för att företräda sin banks intressen hos den nya regeringen.

Sutton hämtade sina uppgifter ur nationella arkiv och i bl.a Hoover Institutets hittade han ett telegram från William Boyce Thompson, den största aktieägaren i Chase Bank och direktör i Federal Reserve, där denne skickade 1 miljoner dollar till bolsjevikerna i Petrograd, något som också kunde läsas i Washington Post den 2 februari 1918.

1915 bildades American International Corporation, sponsrad av J.P. Morgan. Chef blev Frank Vanderlip, en av grundarna av Federal Reserve. Direktörer var Pierre DuPont, Otto Kahn från Kuhn, Loeb Co, Percy Rockefeller och George Herbert Walker, farfarsfar till George W Bush. Syftet med bolaget var att sponsra kommunistrevolutionen i Ryssland.

Bankiren Max Warburg, också chef för hemliga polisen i Tyskland och bror till bankirerna Paul och Felix Warburg, i Kuhn-Loeb & Company, USA, sponsrade också Lenin och Trotsky. Lord Alfred Milner ledare för Runda Bordsgruppen jag berättade om i förra artikeln, och Överste House såg till att Storbrittanniens premiärminister Lloyd George respektive USA:s President Wilson agerade som de skulle.

Medan Lenin befann sig i Schweiz efter diverse turer runt Europa bodde Trotsky i USA där han enligt egen utsago levde ett enkelt proletärliv och bara fick in lite småsummor för enstaka föredrag och artiklar han skrev i den ryska socialisttidningen Novy Mir.

Sanningen är den att Trotsky huserade i en flott, modern lägenhet i New York och gled omkring i en limousin med egen chaufför som nu och då sågs släppa av honom utanför Schiffs residens. Den 26 mars 1917 lämnade Trotsky och närmare 300 revolutionärer New york ombord på S.S. Kristianiafjord. Tanken var att de skulle sluta upp med Lenin i Schweiz och därefter åka vidare tilll Ryssland. President Wilson ordnade ett pass till Trotsky som dessutom hade 10.000 dollar han erhållit från tyskarna plus flera miljoner i guld från Schiff. Emellertid omhändertogs Trotsky av brittisk och kanadensisk polis när båten anlände till Nova Scotia, Halifax. De betraktade honom som förrädare och krigsfånge då han samarbetade med tyskarna och insåg att han ville få Ryssland att dra sig ur kriget.

Efter order från både Wilson och Lloyd måste de dock släppa honom och Trotsky kunde åka vidare till den väntande festen hos frimurarbrodern Lenin i Genevé. Tillsammans tog de sig med revolutionärerna i ett förseglat tåg via Tyskland vidare till Ryssland och resten är som det heter historia.

Dock inte den historia du fått lära dig i skolan.

Dr. Dennis L Cuddy, politisk analytiker, proffessor i historia och sannolikt en av de mest pålästa personerna i världen om vad som verkligen pågått och pågår, skrev i sin utmärkta artikel "The power elite uses of wars and crisis":

"Lord Milner var makten bakom den brittiska regeringen, han, inte premiärminister Lloyd George, var den som skötte brittiska utrikesaffärer."

I ett ögonblick av ärlighet skrev Lloyd George:

"De internationella bankirerna svepte statsmän, politiker, journalister och jurister åt sidan och delade ut sina order med arrogansen hos allsmäktiga kungligheter."


Källor:

Länk: skousen2000.com

Länk: hiddenmysteries.com

Länk: reactor-core.org

Länk: wakeupfromyourslumber.com

Länk: reformed-theology.org

Länk: youtube.com

Länk: newswithviews.com


Om författaren

Författare:
Michael Delavante

Om artikeln

Publicerad: 23 feb 2008 18:46

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: