sourze.se

Bryt Försäkringskassans monopol

Bryt försökringskassans monopol och släpp in fler aktörer inom sjukförsäkringe

Det svenska sjukförsäkringssystemet är finansierat av det produktionsutrymme som anställda och företag skapar gemensamt. Avgifterna till sjukförsäkringen betalas in av arbetsgivarna, reglerna för detta är tvingande. Systemet är till för att trygga individens försörjning vid skada eller sjukdom. Den avgift som arbetsgivaren betalar till sjukförsäkringen är relaterad till hur stor lönen är. Däremot är den ersättning individen får endast relaterad till inbetald avgift upp till en övre gräns, ett tak. Detta betyder att de med högre inkomster finansierar de med låga inkomster, en omfördelning som de flesta finner rimlig.

Den myndighet som handlägger administrationen av sjukförsäkringen är Försäkringskassan Fk. Varje utbetalning underkastas beslut om, dels hur stor ersättning individen har rätt till, baserat på tidigare lönenivå, men även på grad av förmodad arbetsoförmåga. I praktiken kan det betyda att Fk´s egna läkare som granskar de läkarintyg som den som söker sjukpenning sänder in, underkänns med hänvisning till att individen inte alls är oförmögen till arbete eller endast delvis oförmögen till arbete. Konsekvensen blir då att han inte får ersättning alls, blir stressad och deprimerad.

Ett exempe: AL i Blekinge spelade fotboll, bröt foten och slet av ett ledband när han hade en vecka kvar av ett vikariat inom hemtjänsten. AL blev gipsad efter att först ha fått några spikar i foten för att stabilisera sin fraktur. Efter 4 veckor togs gipset bort och ersattes av ett plastomslag. AL´s läkare, den ortoped som behandlat AL sjukskrev AL för ytterligare en tid eftersom AL fortfarande behövde kryckor och gick på värktabletter. Denna sjukskrivning underkändes av Fk som menade att han var arbetsför. Något nytt vikariat kunde inte AL få inom hemtjänsten, det duger inte att hoppa på kryckor och samtidigt hjälpa gamlingar resonerar de, från A-kassan fick AL hellre ingen ersättning eftersom de med hänvisning till AL´s indisposition ansåg AL inte stå till arbetsmarknadens disposition. Konsekvensen blir då att AL förutom en fysisk åkomma drabbas av nedstämdhet och olust. BLT

Detta exempel är bara ett i raden, många kan vittna om detta. Peter Birro har i Aftonbladet drivit debatt mot Fk’s många gånger bizarra beslut. Att som Peter Birro kalla Fk’s personal för "Fjärde rikets frontsoldater", är ändå en överloppsgärning. Det finns säkert många medkännande och varmhjärtade medarbetare på FK, tror jag. Däremot framstår Fk som en i grunden dysfunktionell organisation. I flera mätningar har FK toppat statistiken som den organisation som har högst antal långtidssjukskrivna. Fk’s förtroendeläkare kan inte/ får inte träffa de individer vars sjukintyg de skall överpröva, de kan bli utsatta för otillbörlig påverkan gunås. Det kan man ju förstå, stackarna skall väl inte behöva besväras av en massa människor som gråter och är obalanserade. I Tyskland ser man annorlunda på saken, där anses det som en förutsättning för överprövande läkare att få träffa individen.

Fk´s handläggare har rätt att neka sjukpenning om de anser att det är obefogat de behöver inte konsultera med sina så kallade förtroendeläkare. De kan i förekommande fall helt gå emot individen och medicinsk expertis. Fk hänvisar då ofta till möjligheten att få sin sak överprövad. Men för att orka med att skriva överklaganden, skaffa nya läkarintyg osv. förutsätter att individen har sin ork och drivkraft kvar. Något som ofta helt fattas de som drabbats av exempelvis utmattningssyndrom. Just den stress det innebär att bli ifrågasatt och att utsättas för ständig oro över den egna försörjningen är inget som befrämjar ett tillfrisknande.

I grunden är det en rättsosäkerhet att statliga monopol och enskilda tjänstemän kan påverka medborgarnas liv i den utsträckning som nu är fallet.

Jag menar därför att det är tid att bryta Fk’s monopol. Vi bör behålla den nuvarande modellen för finansiering, där avgifterna betalas in av arbetsgivaren och där en utjämning sker mellan hög och lågavlönad, men arbetsmarknadens parter skall tillsammans kunna välja aktör för sjukförsäkringen, precis som man i dag väljer aktör för tjänstepensionerna. Bryt monopolet och utsätt Fk för konkurrens.


Om författaren

Författare:
Leif-Arne Undvall

Om artikeln

Publicerad: 19 jan 2008 13:37

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: