sourze.se

Alternativ till Uppdrag granskning!

Varför görs det inga tv-programserier som steg för steg - konkret och detaljerat - jämför gamla industrisamhällen med visionärt optimerade kretsloppssamhällen?

Sveriges Television bör snarast uppmanas att anordna omfattande "arkitekttävlingar"; som avser att konkret och detaljerat visa upp en myllrande mångfald av nya och visionära sociotekniska system. Där allt kan förväntas samverka till alla människors känsla av gemenskap, frihet och öppenhet på en välbefinnandets marknadsarena. Och där det samtidigt inte sker någon systematisk utarmning av naturens produktion och mångfald!

Kreativa innovations- och expertteam bör då ges chansen att i stimulerande tävlingsformer, visa upp mängder av konkret utformade förslag, på hur klimathoten och slöseriet med naturresurser på effektivaste sätt bör kunna begränsas; och med tiden mer och mer elimineras.

Levnadskostnaderna bör självfallet med tiden bli allt lägre och lägre, om framför allt samhällets infrastrukturella och sociotekniska system, redan på planerings- och konstruktionsstadiet optimeras för hållbar hushållning med naturens resurser och mångfald.

Den avgörande indikationen och beviset för att de nuvarande systemen är totalt felkonstruerade, är att priserna och boendekostnaderna bara ökar mer och mer med tiden. Detta sker trots att produktiviteten hela tiden ökar i takt med nya tekniska innovationer.

De med ökad penningmängd långsamt eftersläpande inkomstökningarna för medel- och låginkomsttagarna, gör därmed föga nytta trots ökad produktivitet!!!, samtidigt som den naturbaserade produktionens mångfald och skönhetsvärden skövlas och utarmas! Alltför många av dem som har de högsta inkomsterna bryr sig ännu inte - trots höga skatter och avgifter - då dessa människor hittills i hög grad själva, har kunnat diktera sina egna anställnings- och inkomstvillkor.

När nya bostäder, byggnader, anläggningar osv. skall uppföras, så medför de numera föråldrade systemen att penningmängden och omsättningen bara ökar mer och mer! Detta sker dessutom i totalt samförstånd med de dominerande politiska ideologierna socialdemokratin och socialliberalismen! Riskkapitalisterna och riksdagens välfärdspolitiker är tydligen i total "symbios", när det gäller den ekonomiska tillväxten ständigt ökad penningmängd BNP!?!

Ökningen av penningmängden beror på att man i de allra flesta fall måste låna nya pengar, för att under tiden som planeringen och bygget pågår, direkt kunna betala för material, transporter och arbetskostnader. Rikspolitikernas totala samförstånd beror väl i huvudsak på, att alla anställdas löneskatter och avgifter för socialförsäkringar arbetsgivaravgifter ingår som en avsevärd del av arbetskostnaderna!?!

Dessutom så ingår det ju räntor och arbetskostnader med löneskatter, arbetsgivaravgifter och moms; även i de belånade utgifterna för gruv-, betong- grus- och skogsverksamheter; samt dessutom för energi, transporter, reklam, sponsring, försäljning; och dessutom vid administration, förvaltning, institutions- och myndighetsutövning!

Finns det ändå dem som undrar över, varför byggandet av nya hyresbostäder nästan helt upphört, och varför underhållet av de gamla infrasystemen t.ex. VA-näten är eftersatt på många platser och då inte minst i industriländerna!

Ränteberoendet och då även penningtillväxten är ju till sin konstruktion exponentiell! Hittillsvarande penningtillväxt kan alltså ändå inte fortsätta hur länge som helst peak oil osv.! Denna exponentiella penningtillväxt blir alltså förr eller senare en ovillkorlig återvändsgränd; särskilt om politikerna krampaktigt försöker upprätthålla sysselsättningen och den inhemska köpkraften, samtidigt som exportöverskotten äts upp. Globalt så ökar ju behoven av närmast godtyckliga skuldavskrivningar på platser med exportunderskott bara mer och mer och mer!!!

Går det att förmå tv-medierna att mera inrikta sig på resursbevarande framtida vardagsvisioner om hur enkelt allt istället borde kunna recirkuleras i kvalitetssäkrade kretslopp? Och som då kanske omväxlande jämförs med det pågående linjära flödet av naturresurser mot soptippar och förbränning.

Ökad tillgänglighet utan ökad rörlighet!

From Mobility to Accessibility!


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 04 dec 2007 08:42

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: