sourze.se

Styvbarn - vi måste synas

Fd omhändertagna för samhällsvård och vars fall är preskriberade får lämna sin berättelse till en kommission tillsatt av regeringen.

Vi finns här överallt - Samhällets Styvbarn. Vi finns bland uteliggare, missbrukare och välbeställda. Vi är en stor grupp som nu är föremål för en kommission i "Utredningen om
vanvård i den sociala barnavården"
Resultatet av intervjuerna är att samhället sedan skall utreda skuldfrågan och upprättelsen till oss alla styvbarn som blivit intervjuade.
Kommissionens begränsning är att alla fall man tar upp måste vara preskriberade.

Bland många f.d. omhändertagna är kunskapen om Kommissionen liten eller ingen alls.
Samhällets Styvbarn, föreningen som försöker vara ett språkrör och samlande organ för alla som varit omhändertagna och blivit illa behandlade eller på annat sätt kränkts, bildades av Kenth Sänd som själv var på Vidkärrs Barnhem i Göteborg. I filmen "Stulen Barndom" berättade Kenth om sin barndom, och om hur illa de om barn blev behandlade.

Det var den filmen som blev upptakten till att f.d. socialministern Morgan Johansson, tog initiativet till en förundersökning om det förekom vanvård av barn i Sverige.
Sedermera tillsattes en kommission Sveriges första sanningskommission vars uppgift är att intervjua och kartlägga de fall som hamnar inom ramen för preskriptionstiden.
Kommissionen skall slutföra sitt arbete under 2008/2009.

"Utredningen om vanvård i den sociala barnavården" har fram till idag intervjuat 156 personer. 206 står i kö och ytterligare 300 har varit i kontakt med kommissionen.
Trots att kommissionen har fått förstärkning tas nu emot bokningar för sept 2008.

Det är bra att samhället tar tag i det här men frågan är hur lång tid det får ta och hur människor upprättas i nuet. Styvbarnens ordförande, beskriver gruppen Styvbarn som en handikappad grupp, där det finns akuta behov som måste lösas idag.
Det kan röra allt från ekonomisk hjälp till samtalsterapi.

Regeringens företrädare, Maria Larsson, sade när delrapporten presenterades i september att man inte tänker agera eller göra något innan hela undersökningen är klar.
I klartext - kommer den här regeringen att göra något alls och får gruppen Styvbarn överhuvudtaget någon hjälp.

Det finns många skäl till varför vi blir missbrukare, hemlösa, kriminella och alla har självklart inte varit föremål för en socialt dålig uppväxt. Men jag tror att många av oss där ute har gemensam bakgrund med alla oss andra styvbarn.

Samhällets Styvbarn är öppet för alla som känner att de vill tillhöra en organisation som försöker arbeta för upprättelse såväl i form av offentlig ursäkt som ekonomisk sådan. Vi är som organisation medvetna om att samhällets kvarnar mal långsamt och därför arbetar vi med många andra projekt för att nå uppmärksamhet kring vår belägenhet. Medlemmar får också de bli som har berörda anhöriga eller allmänt sympatiserar med vår fråga.


Om författaren

Författare:
Anne Skåner

Om artikeln

Publicerad: 24 nov 2007 13:51

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: