sourze.se

Behövs det bättre pengar? 2

Det som egentligen exporteras från Nord och Väst är arbetslöshet och det som egentligen importeras är försörjningsomland!

Den ständiga ökning av pengamängden går ganska bra så länge Sverige, Norge m.fl. kan exportera "dyrt" och importera "billigt".
Det som f.n. egentligen exporteras från Nord och Väst är alltså inget annat än arbetslöshet och det som f.n. egentligen importeras är försörjningsomland!

Med det nuvarande penningsystemet så går det alltså inte att förhindra att löntagarna obevekligen utsätts för en ständig tendens att minska i antal. Detta beror på att en del av pengarna hela tiden flyttas från varu- o tjänstemarknaden till spel- och finansmarknaden. En annan del av pengarna som flyttas - med nuvarande system - är räntor och ränta på ränta eller lån som bara existerar under viss tid som siffror i bankernas balansräkningar till dess att lånen amorteras av.
------------------------------------------------------------

Bankernas och låneinstitutens FRB och seigniorage ökar alltså mer eller mindre sporadiskt den totala penningmängden M3. Vid behov så ökar Centralbanken även sedlarna och mynten M1. M1 ingår förstås som en delmängd i M3. Resultatet blir då ett ständigt "överspill" genom ränta och ränta på ränta från fastigheter, infrasystem och annat realkapital till finansmarknaden och detta medför då en permanent tillväxt av penningmängden. Och som då leder till ständigt ökade och uppåtgående spiral av löner, priser skatter?, prylkonsumtion, global utarmning av naturresurser, penningmängd, löner, priser…osv…
------------------------------------------------------
Det som kallas för tillväxt är alltså en permanent tillväxt av just penningmängden!!! Särskilt vid högkonjunktur blir det obevekligen även ett permanent överuttag av naturresurser och skövling av den globala biologiska mångfalden och utarmningen av varje levande varelses nödvändiga försörjningsomland.

Systemfelet beror alltså bl.a. på att de nuvarande penningsystemen inte är kvalitetssäkrade mot innovativa men helt lagliga manipuleringar av olika slag. Det största felet är att det inte finns "parkeringsavgifter" om pengar läggs i "madrassen". Det saknas även kvalitetssäkrade restriktioner om någon försöker flytta över pengar till finans-, valuta-, aktiehandels-, options-, spelmarknaden osv...

Det beror alltså INTE på att just bankerna och företagen är speciellt egoistiska eller ondsinta - därför att de inte orkar konsumera mera eller inte kan hitta några nya investeringsobjekt allteftersom de globala försörjningsomlanden utarmas. De använder då istället pengarna på den myllrande "second hand - marknaden" som inte ger nämnvärt med nya jobb! De spekulerar alltså i redan byggda fastigheter, båtar, öar, konst, antikviteter, aktier osv…

Det hjälper rimligen inte sysselsättningen nämnvärt att spara i aktie- och pensionsfonder när fonderna själva!!! och exempelvis 60 av de anställda själva deltar till 5 - 10 på ränte-, spel-, aktie- eller övriga "second-hand - marknaden" för att tjäna pengar på pengar och på värdestegringar på bostäder, fastigheter och annat.

Det som rimligen istället behövs är speciella regionala? penningsystem, som med restriktivt komparativa fördelar, i praktiken är reserverade för enbart varu- och tjänstemarknaden. Och som då fungerar helt parallellt med de nuvarande nationella eller federala systemen. Är dessa pengar enbart kontobaserade inga sedlar eller mynt så är det ju enkelt att dag för dag veta den totala penningmängden, samtidigt som de beläggs med ständiga "parkeringsavgifter". Flyttas de ändå i alla fall över till spel- eller second-hand - marknaden så försvinner de ju helt efter något år. Detta eventuella "överspill" kompenseras sannolikt mer än väl av att andra valutor sporadiskt letar sig in på eller tillbaka till varu- och tjänstearenan.
-----------------------------------------------------
Angående hur tillväxten av de nuvarande valutornas penningmängd går till och hur de egentligen bör gå till, kan man läsa på exempelvis:

FRB - Länk: sv.wikipedia.org

Seigniorage - Länk: files.meetup.com
- kapital 3 “Återupprättandet av seignioraget"


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 11 nov 2007 18:27

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: