sourze.se

Rätten till arbete!

Det går naturligtvis inte att försäkra allas rätt till arbete, utan att på något sätt införa någon form av diktatur.

"Rätten till arbete innebär inte en ovillkorlig rätt till ett arbete, utan en skyldighet för staterna att vidta åtgärder som syftar till att avskaffa arbetslösheten." Länk: manskligarattigheter.gov.se

Parollen "rätten till arbete" bör alltså inte alls ses som en personlig rättighet! Den skrivningen är ju en eftergift till sovjetstatens krav vid utformandet av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det går naturligtvis inte att försäkra allas rätt till arbete, utan att på något sätt införa någon form av diktatur. Skall den absoluta rätten till arbete finnas, så måste ju staten under hot om våld tvinga någon arbetsgivare att anställa när någon är - eller håller på att bli - arbetslös; om det inom rimlig tid inte finns någon som vill anställa frivilligt!

Att staten verkligen har ambitionen att vidta effektivast möjliga åtgärder, har hittills visat sig vara mest trams! Det som hittills har gjorts bör väl närmast ses som ett spel för galleriet! Ett total slopande av skatten på arbete, vore rimligen det allra första, enklaste och säkraste sättet att försöka avskaffa arbetslösheten! Skatterna och avgifterna bör numera kunna tas ut på en mängd andra - och mycket enklare, humanare och säkrare sätt - än som en del av arbetskostnaderna eller andra direkta inkomster.

Alliansen har ju faktiskt visat något lite av ambitioner mot den här riktningen, exempelvis genom att ersätta en liten del av arbetsskatterna med energiskatter. Få se vad som händer i fortsättningen, om de nu får fortsatt förtroende!

Slopas skatten på arbete så blir det rimligtvis mycket, mycket lättare att anlita någon som gör de jobb som man är beredd att betala direkt från konto till konto, utan att staten eller någon annan än de berörda, har någon anledning att lägga sig i eller informeras. Slopades skatten på arbete så skulle troligen den som hotas av arbetslöshet ganska snart erbjudas sysselsättning inom en myllrande mångfald av privata tjänsteverksamheter; alltså mycket mer än bara s.k. pigtjänster. Arbetskostnaderna för att anlita någon blir ju bara - beroende på hur man räknar - något mer än sjundedelen mot de nuvarande kostnaderna.
Länk: home.swipnet.se

När det inom en marknadsstruktur betalas för ett utfört arbete så "parkeras" betalningen i form av pengar på arbetarens privata konto. För att på rimligt sätt ändå försäkra att pengaflödet ständigt hålls igång för att undvika arbetslöshet - är att det på något sätt tas ut "parkeringsavgifter" från alla likvida konton! En viktig och kvalitetssäkrad förutsättning i samband med detta, är förstås att man då slopar alla sedlar och mynt.

Idag är det ju faktiskt så att det inte bara är kostnadsfritt att bara "parkera" pengarna - utan man får tom betalt av bankerna i form av ränta!?!

När skatten slopas på arbete och andra inkomster, så är det istället en "parkeringsavgift" som tas ut från vars och ens personliga konton. Storleken på parkeringsavgiften väljs kanske så att 0,2 - 1 tas från den summa som finns på kontot varje natt kl. 4. Dessa pengar flyttas då över till samma persons medborgarkonto.
Beskrivning av mina idéer om medborgarkonto finns exempelvis på:
Länk: sourze.se
Länk: eforum.idg.se

En utförlig beskrivning med ett lite annorlunda utformat förslag finns på:
Länk: people.dsv.su.se


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 23 okt 2007 10:14

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: