sourze.se

PRO visar vägen

Moderna metoder måste till för att hålla liv i och marknadsföra våra folkrörelser innan de tynar bort .

Vad händer med våra stora folkrörelser? Medlemsraset drabbar allt fler av våra folkrörelser. Samtliga politiska partier har fått kraftigt reducerade medlemstal och likaså våra fackliga organisationer speciellt inom LO området. Men även kristna samfund och nykterhetsrörelsen har drabbats hårt av medlemsbortfall. Uppräkningen kan göras lång, tendensen är klar. I takt med medlemsraset minskar verksamheten och utåtriktade aktiviteter och allmänheten känner allt mindre till de gamla organisationerna. Anonymiteten inom t.ex de politiska partierna är numera så uttalad att knappast någon väljare kan ange namnet på en riksdagsman i det parti han eller hon röstade på vid förra valet.

PRO, vår största pensionärsorganisation, har insett att något måste göras. De har överlåtit marknadsföringen av organisationen till reklam och PR företag som kan förnya och effektivisera PRO:s kontakt med både gamla och nytillkommande pensionärer.

Samma uppryckning bör nog ske speciellt inom de politiska organisationerna, Deras egna marknadsföringsåtgärder ligger hopplöst efter. Särskilt kontakten med ungdomen är katastrofalt efterbliven.

Men även den fackliga rörelsen tappar fotfästet alltmer. En skicklig marknadsföring med moderna medel skulle ta bort den gamla lite unkna bilden av facket som en massa gamla bakåtsträvare.

Här finns en jättemarknad för våra reklam och PR företag. Det är bara att tala om för våra gamla organisationer att nya metoder måste till för att stärka deras tynande "varumärken".


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 21 okt 2007 18:20

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: