sourze.se

Därför bör HD pröva Stureplansmålet

"Är det Hovrätten som dömt rätt bara för att det blev en fällande dom eller var det tingsrättens friande dom som var den rätta?"

Somliga har hävdat att den fällande domen i Stureplansmålet kom som resultat av den allmänna opinionen som drevs av massmedierna, men de har förstås fel. Domen stöds av teknisk bevisning såsom kvinnans telefonsamtal till 112 och hennes läkarintyg om skadorna i underlivet och några sms som talar för att killarna förstått dagen efter att de gjort henne illa. Högsta Domstolens tidigare prejudikat har uppfyllts och den fällande domen har vad som ser ut som ett gediget underlag. Frågan nu är om HD bör ta upp målet och försätta ett nytt prejudikat som kanske överensstämmer mer med den allmänna rättsuppfattning eller om vi ska ha flera sådana här uppseendeväckande mål som oroar allmänheten i framtiden?

De unga männens advokater har redan sagt att de tänker ansöka om prövningstillstånd samtidigt som de medger att chanserna att få en HD prövning är små. De har rätt. Men jag undrar om inte det vore bra ur rättssäkerhetens perspektiv i fall Högsta Domstolen prövade målet ändå? Det finns flera skäl till detta: Det största är kanske det faktum att två domstolar har dömt på diametralt olika sätt i ett mål som haft exakt samma grundmaterial i båda instanserna. Detta betyder att en av dessa domstolar haft rätt och den andra haft fel och frågan är om vi kan vara säkra på vilken av dem haft rätt. Är det Hovrätten som dömt rätt bara för att det blev en fällande dom eller var det tingsrättens friande dom som var den rätta? Advokat Leif Silbersky har sagt att han anser att hovrättens dom vilar på svag bevisvärdering. Det kan jag inte kommentera eftersom jag inte var med i rättssalen, men jag har talat med flera jurister som förvånansvärt nog tycks hålla med Silbersky.

En sak är alldeles glasklar, nämligen att Sveriges alla unga killar nu vet att de inte är lönt att bete sig som grisar mot tjejer. De har också lärt sig att de inte bara ska ta för givet att en tjej vill ha sex även om hon haft sex med dem förut. Och de vet också nu att en tjej som säger "Nej, jag vill inte" menar att de måste lägga av! Och alla unga tjejer vet i dag att det är lönt att polisanmäla våldtäkt omedelbart efter att den sker. Ur allas rättssäkerhetssynvinkel är det bara bra att dessa budskap kommit fram.

Det enda som oroar mig lite vad gäller det här målet är det faktum att domstolen fällt männen på ledamöternas val att ge tilltro helt och hållet till kvinnans berättelse. Detta med tanke på att tingsrätten valde att bara tro delvis på kvinnan och mer på männen. Hur kan vi veta vem som haft rätt? Just därför bör Högsta Domstolen ta upp målet till prövning. Jag tror att dessa killar skulle bli fällda i HD, men hela vitsen med att pröva saken i HD vore att fastställa hur underdomstolarna i framtiden ska döma i liknande mål. En HD-dom som beskriver hur man resonerat om parternas trovärdighet och hur man kom fram till vem som i det här fallet varit mest trovärdig skulle kunna fungera som ett prejudikat. I och för sig fick man ett prejudikat i det s.k. Södertäljemålet 1997, men tiderna har förändrats sedan dess och det verkar vara dags igen för en ny vägledning från "Deras Majestäter" Justitieråden i Högsta Domstolen.


Om författaren

Författare:
William Butt

Om artikeln

Publicerad: 17 okt 2007 18:04

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: