sourze.se

Varför hållbar samhällsstruktur? 2

I föregående avsnitt: "Varför hållbar samhällsstruktur?1", skriver jag om att vi allesammans är helt beroende av en makalöst enkelspårig samhällsstruktur.

Numera så finns egentligen bara ett enda sätt att före sig med mat, tak och allt annat! Det finns i varje fall inga extrema lågprisalternativ, utom när det gäller vatten.

Den enda befintliga leveranskedjan för allt som är tillverkat av fasta materialdelar råkar kanske bara vara aningslöst enkelspårig, men jag kan inte låta bli att se det som desperata försök att till varje pris upprätthålla full sysselsättning. Det verkar vara någon sorts tayloristisk typ av arbetsdelning och beskattning som numera är helt in absurdum. Via priserna måste alla - i brist på alternativ - lojalt betala för alla de längs leveranskedjan engagerade företagens arbetskostnader med skatter, avgifter, moms, räntor, reklam, vinster, bonus, sponsring osv..

Det enorma slöseriet med naturresurser uppstår i hög grad därför att marknadsarenan, istället för att som alternativ ha den sorts kvalitetssäkrade beställningskultur som motsvarar vad fanns inom hantverkssamhället. Fortfarande domineras marknaden helt av inhumana, aggressiva och oförskämda utbud som obevekligen leder till onödig överproduktion, dumpning, svinn, soptippar, förbrännig osv.! Under jordbrukssamhällets hantverksepok fanns - trots avsaknaden av autonoma maskinella system - förstås även en naturlig återanvändning, återvinning, reproduktion och recirkulation i kretslopp.

Att lojalt konsumera allt som bjuds ut, har för massorna till slut blivit en plikt som tillkommer, utöver plikten att på något direkt eller indirekt sätt delta i produktionen av all sorts artefakter. Allt försålt arbete i samhället har sammantaget blivit en totalvara som desperat ska fullfölja sitt kretslopp, så att inte det nuvarande penningsystemet och den ekonomiska tillväxten fastighetsprisbubblan kollapsar.

Den nuvarande enkelspåriga, slösaktiga och oerhört kostnadskrävande strukturen finns ju redan, så den försvinner ju inte, även om den successivt och mer och mer skulle få konkurrens av andra alternativ. Dem som tycker att allt är bra som det är och därför inte vill ha några förändringar behöver alltså inte bry sig.

Särskilt om den alternativa strukturen från början gjordes helt medlemsbaserad. Dvs. helt bekostas av dem som på något sätt är intresserade av mycket lägre priser och mycket lägre skatter, avgifter och utgifter när det gäller mat, tak och annat. Alternativa samhällsstrukturer - som alternativ till de traditionella - tar rimligtvis dessutom lång tid att realisera, så dem som i onödan oroar sig för sysselsättningen och annat bör kunna ta det ganska lugnt.

Varför reagerar då inte alla såsom sansade, förnuftiga och hushållningsinriktade konsumenter, användare och människor? Både i rollen som enskilda konsumenter och som dem som både inom den privata och offentliga sektorn, dagligen använder sig av tillverkade saker, system och realkapital. Vi är ju verkligen i överväldigande majoritet. Vi är ju faktiskt fler än totala antalet individer och medborgare! Varför finns det inte ens någon allmän debatt om vilka möjliga alternativ som snarast bör diskuteras, prövas och börja realiseras?
Helt obegripligt!

Sedan åtminstone ett par decennier så finns ju allt som behövs för att börja ersätta det allra, allra mesta av arbetskostnaderna. Åtminstone när det gäller att bearbeta och ytbehandla olika sorts standardmaterial och sedan leverera de enkelt monterbara delarna till hämt- eller monteringsställen inom praktiskt taget varje användares närområde.

Alltså IKEA - modellen uppdaterad till det autonoma datanätsamhället, men som då omfattar alla typer av artefakter alltså även byggnader, anläggningar, inredningar, utrustningar, infrasystem, transportsystem osv.. Och som självklart även gäller återanvändning, återvinning, reproduktion och recirkulation i kretslopp. Där det som mer och mer dominerar är att hyra och leasa till nästan försumbara kostnader som kvalitetssäkrade alternativ till att köpa dyrt för att omotiverat fylla beredskapsförråden.

Rimligen finns numera alla de tekniska förutsättningarna, för att alla dem som dagligen och stundligen använder och konsumerar olika saker och system, skall kunna erbjudas parallella alternativ, där behoven av mänskliga arbetsinsatser nästan helt ersätts med receptstyrda och autonoma maskinella system. Därmed bör samtidigt eko-effektiviteten både kunna ökas och kvalitetssäkras. Detta är enligt min bestämda åsikt utomordentligt nödvändigt för en hållbar framtidsstruktur.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 02 okt 2007 08:40

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: