sourze.se

Får vi ett nytt samhällsystem?

En spännade kamp mellan blocken har startat!

Vad händer med de politiska blocken? Är vi på väg in ett nytt samhällssystem?

Utvecklingen visar att det fortfarande finns en klar gränslinje mellan de väljare som vill återgå till ett mer socialistiskt samhälle med skattehöjningar och bidrag. Särskilt vänsterpartiet profilerar sig och tar som huvuduppgift att berätta om det borgerliga samhällets förfall under Alliansen. Det skapar problem för Mona Sahlin som visserligen lovar att återställa några socialdemokratiska självklarheter som t.ex att stoppa bildandet av bostadsrätter men i övrigt öppnar sig för samarbete med mitten i svensk politik. Där uppstår svårighet att förbereda det socialistiska blocket inför 2010. Vänsterpartiet säger i dag att socialdemokraterna inte kan räkna med egen majoritet och Ohly menar att det därför är tid att ställa krav på direkt regeringsmedverkan om vänsterblocket vinner valet. Mona Sahlin kan knappast utlova något sådant under valrörelsen 2010.

Det borgerliga blocket som profilerar sig med ett program som klart tyder på att man är på väg in i ett samhälle som vilar på individens ansvar och frihet torde ha större chanser att sammanhålla blocket hela tiden till 2010. Men här vilar andra faror. Främst riskerar Kristdemokraterna att falla för 4 procentgränsen men både centerpartiet och folkpartiet har erfarenhet av att ligga farligt nära den gränsen.

En spännande osäkerhet råder alltså inför nästa val. Debatten om vad som bör göras har redan tagit form. Göran Persson insåg att man kunde överväga att införa ett nytt valsystem efter engelsk modell som skulle resultera i ett tvåpartisystem. Samma tankegångar finns även inom det borgerliga blocket. Många menar också att man skulle kunna bilda ett nytt parti genom att slå samman de fyra allianspartierna. Det skulle säkerställa enigheten inför nästa val och öka förutsättningen för fortsatt Alliansstyre. Men redan strävar efter resp parti att profilera sig själva och därmed ökar risken att det överhanden och försvårar ett enigt program. Då ökar socialdemokraternas chans att återta makten utan att bry sig allt för mycket om vänsterpartiets och miljöpartiets krav.

En övergång till ett renodlat majoritetsval i enmansvalkretsar skulle lösa problematiken. Enkelt betyder det att endast en riksdagskandidat väljes i varje valkrets. Den som får de flesta rösterna blir vald. I praktiken leder det till att det knappast finns rum för mer än två tävlande partier. Majoritetsval kan förenas med personval. Ty även om bara en person ska väljas så kan partierna mycket väl sätta upp fler kandidater på listan. Den röstande som får de flesta kryssen blir vald. Enklare kan det inte bli.

Nu krävs emellertid att frågan om nytt valsystem måste behandlas av två riksdagar med mellanliggande val. Blir oenigheten alltför stor inom Alliansen inom kommande treårsperiod kan rent teoretiskt frågan lösas genom nyval under återstående valperiod.

I varje fall går vi mot en mycket spännande politisk omvandlingstid då ett 70 årigt socialistiskt samhällssystem ska omvandlas till motsvarande liberalt.


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 18 sep 2007 22:12

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: