sourze.se

Bygg massor av moskéer!

Men de ska vara öppna, jämlika och demokratiska.

Det lär planeras flera mycket stora moskéer i Sverige och ute i Europa. Vi hör om detta i olika media gång på gång. De ska dra troende från stora områden. men det innebär ju stora olägenheter från närboende på många sätt. Så skapas motsättningar. Byggnaderna ska även innehålla hotell, affärslokaler mm. Då blir moskén lätt allt för dominerande i stadsbilden.

På många håll i Sverige klagar folk på våra kyrkklockor, varav en del har ringt i 400 år. Hur ska vi då klara böneutropare med högtalare? Höga minareter med förstärkare är knappast vad folk i bostadsområden kan acceptera.

Men rader av små moskéer ute i bostadsområdena kan bli väl integrerade tillgångar för hela befolkningen. På samma sätt som de flesta frikyrkor och Folkets Hus har fungerat i bygder och stadsdelar de senaste hundra åren. Självklart ska dessa lokaler i vårt öppna samhälle vara öppna för alla som visar respekt. Kvinnor får inte gömmas på läktare och bakom draperier - eller ens längst bak i salen. Som andra kyrkor ska de ha öppen ekonomisk redovisning. "Kan jag få se på budgeten, tack!"

Vårt samhälle kan inte acceptera nya byggnader som till sin funktion är slutna och ojämlika. Samtidigt som vi lagt ner en massa miljoner på att göra offentliga lokaler handikappanpassade. Detta är en viktig attitydfråga.

Vi kan knappast acceptera att en enda moské finansieras av länder där kyrkor är förbjudna och biblar inte får föras in. Det kan vara livsfarligt att gå på en gata i muslimvärlden med ett kors som halssmycke.

Givetvis ska hundra små moskéer inte få finansieras från sådana länder. Alla andra alternativ är bättre. Jag föreslår speciella statliga lån till dessa lokalbyggen. Sådana lån och bidrag har rikligen förekommit förut, till ungdomslokaler etc.

Jag tror att de flesta muslimer i Sverige förstår detta resonemang. De har i de festa fall flytt från muslimskt förtryck. Här vill de leva muslimskt men med öppna förtecken. Låt oss ge dem den chansen!


Om författaren

Författare:
Jan Brunnegård

Om artikeln

Publicerad: 05 sep 2007 22:23

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: