sourze.se

Påven och befolknings utvecklingen

Islam och katolska kyrkan har på grund av sitt motstånd mot aborter och preventivmedel skapat fattigdom och misär där dessa religioner behärskar människornas sinnen.

Under mellankrigstiden var aborterfosterfördrivning förbjudna. När jag var barn hörde jag att min mors kusin hade suttit i fängelse på grund av fosterfördrivning.. Else Ottesen-Jensen reste omkring i byarna i Norrland och satte in en pessar på kvinnor som hade tio barn och inte önskade att få fler barn. Det är två exempel som visar hur det var i Sverige före de fria aborternas införande 1975.

I vårt södra grannland Polen hade fria aborter införts innan de blev fria i Sverige. Svenska kvinnor reste därför till Polen för att göra abort. Till och med USA kom före Sverige när man 1973 fick fria aborter.

Hur var det med den katolska kyrkans inställning till aborter och preventivmedel? Bonniers stora lexikon skriver följande:” I katolska trosfrågor ligger avgörandet hos påven. I sociala frågor har vår tids påvar visat tilltagande reformvilja. Påven avvisar dock alltjämt användning av preventivmedel och aborter. Johannes XXIII 1958-63 inledde en nyorientering genom att sammankalla andra vatikankonciliet 1958-63 som bl.a. innebar en viss decentralisering från Rom samt ökad förståelse för andra kyrkor./-/ Den 16 oktober 1978 valdes den polskfödde Johannes Paulus II den förste icke-italienske påven på 455 år. Han har verkat för fred och bl.a. gjort långa resor runt om i världen.”

Johannes Paulus II visade ingen reformvilja när det gällde aborter och preventivmedel och än i dag är det bara Kuba i Latinamerika som tillåter fria aborter. I Nicaragua röstade Daniel Ortega för fortsatt abortförbud för att han trodde sig ha större möjligheter att vinna presidentvalet som han också vann. Påven lade sin förlamande hand över den sociala utvecklingen i Latinamerika mot ökad fattigdom och överbefolkning på grund av abortförbudet och förbudet mot preventivmedel. Miljoner oönskade barn kom världen till ett liv i yttersta misär på grund av en reaktionär påves påbud. Han hyllades i västvärldens media för sin kamp för Polens frihet från det kommunistiska oket. Ingen påminde om att det var kommunisterna som gav de polska kvinnorna fria aborter och den rätten skulle tagas ifrån dem när påvens folk hade fått makten i Polen. Nu är det tal om att polska kvinnor skall kunna göra abort i Sverige och det borde också Sverige göra som tack för den hjälp som Polen gav svenska kvinnor när det var abortförbud i Sverige.

I en artikel i Herald Tribune den 19 maj 2007 med rubriken:” East Asia needs babies” skriver Philip Bowring om Östasien låga födelsetal. Japan har födelsetalet 1,3 och Singapore, Taiwan och Sydkorea har marginellt lägre födelsetal. Världens lägsta födelsetal med 0,9 har Hongkong. I Kina är födelsetalet 1,7 tack vare ett-barnspolitiken. I de större städerna i Kina är födelsetalet lika lågt som de mera avancerade grannarna. I Japan och Sydkorea beror de låga födelsetalen på kvinnornas vilja att yrkesarbeta men det gäller inte Taiwan, Singapore och Hongkong där kvinnorna har goda möjligheter till arbete och billig hemhjälp från Sydostasien. Det finns en ovilja mot att gifta sig särskilt bland högutbildade och man föredrar få om några barn. I Östasien är aborter en storindustri där ibland aborter är högre än antalet födslar. Undantaget är det katolska Filippinerna där aborter är förbjudna och födelsetalen därför mycket höga. Miljontals filippinskor arbetar utanför hemlandet och blir nog eftertraktade äktenskapspartners för det stora överskottet av män i Kina.

Tre personer har enligt min mening bestämt födelsetalen i världen nämligen:Muhammed, påven och Marx. I muslimska länder är födelsetalen mycket höga. Det enda landet som jag vet har använt sitt förnuft när det gäller preventivmedel är mullornas Iran. I de flesta muslimska länder lever man på grund av befolkningstrycket under mycket knappa förhållanden. I länder där påven har stort inflytande företrädesvis Latinamerika och Filippinerna har påvens motvilja mot aborter och preventivmedel lett till svår fattigdom. En stor kontrast utgör Sydeuropas katoliker i Italien, Spanien och Portugal som har de lägsta födelsetalen i Europa. Det är nog Marx inflytande i form av manstarka kommunistpartier som bidragit till detta. Marx är också huvudkällan till Östeuropas låga födelsetal. Inte ens i Johannes Paulus II:s hemland Polen har man efter det att aborter förbjudits kunnat öka födelsetalen.

I USA har man ett relativt högt födelsetal och det beror på immigration framför allt från Mexico och andra latinamerikanska länder. Men det är hispanics med ett födelsetal på 2,9 som står för tillväxten. Övriga etablerade grupper har samma genomsnitt som Europa. För Europa gäller att Frankrike nästan uppnår 2,1, den nivå när befolkningen reproduceras tätt följd av de skandinaviska länderna, Storbritannien och Nederländerna. De relativt höga födelsetalen i dessa länder beror på de välfärdsåtgärder som har vidtagits där och skulle enligt artikelförfattaren vara något som de östasiatiska länderna kunde studera närmare..

Av ovanstående redogörelse framgår med all önskvärd tydlighet religionernas negativa inflytande på människors välstånd. När man låter dogmer styra människors vardag så går förnuftet ut. Genom den materialistiska historieuppfattningen försökte Marx leda in mänskligheten på en väg där förnuftet var den främsta ledstjärnan. En fjärdedel av jordens befolkning hade för ett kvartsekel sedan denna ledstjärna och de länderna utgör nu världens ekonomiska lokomotiv med en tillväxt på 6 till 11 procent.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 25 maj 2007 11:34

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: