sourze.se
Artikelbild

Atmosfären opåverkad av ökade utsläpp

"Den ökande koldioxidhalten i atmosfären är inte orsakad av människans utsläpp utan är en naturlig jämvikt mellan koldioxid i atmosfären och haven som bestäms av havsvattentemperaturens fördelning över jordytan."

"Koldioxidutsläppen värre än klimatpanelen befarat" kan vi läsa som förstasidesrubrik i onsdagens 23 maj 2007 Svenska Dagblad. Denna rubrik antyder att koldioxidutsläppen skulle vara till större skada än befarat. Det står att utsläppen av koldioxid ökade tre gånger snabbare i början av 2000-talet än under 1900-talet. Situationen är värre än den som FN:s klimatpanel varnat för. Hur allvarliga är dessa ökade utsläpp ur klimatsynpunkt? Stannar de ökade utsläppen kvar i atmosfären och påverkar klimatet?

För att få en uppfattning om detta så låt oss först titta på ökningstakten av koldioxid i atmosfären. I uppgifterna som hämtats från amerikanska vetenskapsakademien anges bara en ökningstakt på 3 men inga absoluta värden. Data från amerikanska vädertjänsten NOAA redovisar medelvärdet från 10 mätstationer spridda från Arktis till Sydpolen och ökningen per år mätt i ppmv var följande:
2000 1.24
2001 1.86
2002 2.36
2003 2.23
2004 1.65
2005 2.42

Atmosfärens koldioxidhalt var år 2000 c:a 370 ppm. Det innebär att ökningstalen i tabellen motsvarar ökningar på 0,3, 0,50, 0,64, 0,60, 0,45 och 0,65. Svenska Dagbladet säger att "nu ökar utsläppstakten med över 3 om året under 2000-talet"... Jag betvivlar inte denna uppgift men det framgår ju tydligt och klart att ökningen av koldioxid i atmosfären är betydligt mindre. Hur hänger detta ihop? Enligt expertisen hos IPCC så stannar koldioxiden kvar mycket länge i atmosfären och bidrar till klimatuppvärmning. Jag tycker att SvD:s nya uppgifter motbevisar IPCC:s påstående. Eftersom koldioxiden bevisligen inte är kvar i atmosfären kan den bara ha absorberats av haven som har en mycket stor kapacitet att ta hand om koldioxid. Normalt havsvatten absorberar nästan 75 ggr mer koldioxid än sötvatten på grund av närvaron av en mängd salter. Därför är detta ett mycket robust bevis på att den ökande koldioxidhalten i atmosfären inte är orsakad av människans utsläpp utan är en naturlig jämvikt mellan koldioxid i atmosfären och haven som bestäms av havsvattentemperaturens fördelning över jordytan. Kallt vatten absorberar koldioxid och varmt vatten avger koldioxid eftersom lösligheten minskar med ökande temperatur. Eftersom vi nu har den stora förmånen att befinna oss i en klimatförbättringsfas på jorden stiger koldioxidhalten på jorden långsamt av helt naturliga orsaker. Sedan den sista istiden har jorden upplevt c:a 250 korta och snabba uppvärmningsperioder eller klimatförbättringsperioder, som jag föredrar att säga, som den vi nu börjar se slutet på.

IPCC säger att koldioxid är den dominerande antropgena människoskapta växthusgasen. Rent definitionsmässigt är påståendet korrekt men hur dominerande är koldioxiden som växthusgas? Den naturliga koldioxidens 380 ppmv idag växthuseffekt är c:a 1 av den totala växthuseffekten på jorden. 98 av jordens växthuseffekt står vattenångan för. Kan man då betrakta koldioxiden som en dominerande växthusgas? Knappast. Den av människan utsläppta mängden koldioxid under ett år ligger idag på c:a 7 Gton C vilket är mindre än 1 av den totala mängd som finns i atmosfären. Eftersom jordens biomassa och haven omsätter c:a 193 Gton C av totala 775 Gton C ser vi att det tar naturen 12 dagar att ta hand om den antropogena koldioxidmängden. Växthuseffekten blir därför så liten från denna människoskapta koldioxid att den inte går att mäta.

Det tas idag många dyrbara förslag att på olika sätt minska koldioxidutsläppen i Sverige med hänvisning till att vi måste hjälpa till att minska klimatförändringarna. Människor avstår från att ta körkort för att inte bidra till jordens snara undergång osv. Sverige står för c:a 0,5 av jordens totala CO2-utsläpp. Det är då absurdt att tro att vi genom att minska vår levnadsstandard på minsta sätt bidrager till en minskad klimatförändring. Även om vi skulle stoppa alla utsläpp i Sverige motsvarar det bara 15 till 20 av tredje världens ökning på ett år. När vi nu också kan visa att växthuseffekten från de totala utsläppen på jorden inte är mätbara ter sig de svenska åtgärderna ännu mer absurda.

Istället för att förfasa sig över koldioxidutsläppen på jorden och påstå att dessa orsakar en katastrofal klimatuppvärmning borde våra politiker och vetenskapsmän istället ägna sig åt att lösa problemen kring jordens överbefolkning och eventuella matbrist. Ryska astronomiska experter påstår att jorden kommer att gå in i en ny liten istid om fem år. Det kommer med säkerhet innebära mindre skördar och större energiförbrukning för uppvärmning mm i femtitalet år framöver, ett scenario som IPCC håller tyst om. Kan vi lita på IPCC? Döm själv.


Om författaren

Författare:
Fred Goldberg

Om artikeln

Publicerad: 25 maj 2007 07:44

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: