sourze.se

Mötet i Mecka

På mötet i Mecka 6-8 februari nämndes ej Israel eller fred.

Den 8 februari 2007 skrevs Meckaöverenskommelsen under av Saudiarabien och palestinaaraberna. Svenska politiker och media har hoppats att det innebär att man kan fortsätta att öppet ge palestinaaraberna bortåt 30,000 kronor per man och år i bidrag, inte via omvägar som det senaste året summan har dock ökat bortåt 10 under 2006, ej minskat. Frankrike och Ryssland har antytt önskemål i den riktningen. Saudiarabien har hittills utlovat 14 miljarder kronor för underskriften. Att Norge nu helt har accepterat Hamas Charter sök på det! är ytterst oroväckande.

EU ger dubbelt så mycket till UNRWA som började med kanske 750.000 arabiska flyktingar men avsiktligt har fått växa och växa som till UNHCR som hittills har hjälpt 50 miljoner flyktingar till icke flyktingstatus.

Varför är det ingen som vågar ge palestinaaraberna LÅN, att bygga upp en fabriksby med som första steget till att vara självförsörjande? Det är inte bra för stoltheten och mentaliteten att vara evig socialbidragstagare!

I Mecka sades inget alls om fred med Israel. Långa diskussioner fördes om hur man skulle formulera sig angående tidigare avtal mellan PLO och Israel, så att uttalandet inte betyder någonting; en "konstruktiv tvetydighet" som en palestinsk tidning uttryckte det. Man brukade höra att Hamas har en krigförande och en social gren; nu har Fatah bildat den diplomatiska grenen.

Enligt den ryska utrikesministern den 27 februari lovade Hamas, vid besök dagen innan, att upphöra med terror. Dagen efter uttalandet landade 6 Kassamraketer i Israel. Redan 23-24 februari dödades 5 och skadades 21 Hamas- och Fatahrepresentanter vid en sammandrabbning i södra Gaza, vilket ej rapporterades i svensk press. Under februari sköts 48 raketer in i Israel du har väl följt med i TT- nyheterna..., jämfört med 30 under hela januari. Beskjutningen fortsätter. 12 träffar har identifierats i Israel under 1-15 mars.

Partyt i Mecka sammankallades huvudsakligen som ett försök av Saudiarabien med en majoritet sunnis att begränsa Irans shiiter beväpnande av diverse terroristgrupper - något som även djupt oroar Jordanien, Libanon och Egypten. Hizbollah är åter fullt beväpnat, som före förra sommarens krig trots FN:s hårdbevakning, och terrorgrupperna i Gaza försöker nu emulera dess framgångar - flera tiotal ton vapen har smugglats in från Egypten. Shiiter utgör 15 av den muslimska världen, men Iran satsar allt för att visa dess styrka. Får Iran tillgång till kärnvapen - eller radioaktivt material att dela ut till sina terroristgrupper - kan du räkna ut resultatet.

Precis som andra terrorgrupper, vänster såväl som höger, möts på jordens nattsida, samarbetar även sunni- och shiit-terrorister utåt.

Under Meckapartyt betonades även den arabiska fredsplanen som kräver att Jordaniens illegala ockupation av Jerusalem 1948-67 ska legaliseras en ockupation som skedde efter det att de judiska representanterna i Säkerhetsrådet hade accepterat internationell status för Jerusalem. Denna plan vill även förbjuda de palestinaarabiska flyktingarna en hemvist i det blivande Palestina, utan vill tvinga dem att leva i det judiska Israel. Som bekant har den nya palestinska regeringen även explicit vägrat att ta emot palestinska flyktingar från andra arabländer. Ska de också till Israel eller ska de ruttna?
Eller kommer någon på den ljusa idén att UNRWA absorberas i UNHCR - vilket är den enda människovärdiga åtgärden?

Referenser:
Länk: en.wikisource.org
Länk: terrorism-info.org.il
Länk: en.wikipedia.org
Länk: camera.org


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 22 mar 2007 10:29

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: