sourze.se

Regnskogen skövlas för etanol

Etanolproduktionen är inte lösningen på probleme

Etanolen utmålas av en del som nästan allena saliggörande när det gäller biltrafikens utsläpp. Men så där det tyvärr inte. Den svenska, av jord- och skogsägarna understödda hejaklacken bör besinna sig.

I Sverige producerad etanol är det bästa etanolalternativet i Sverige. Etanol producerad i sydamerikanska eller asiatiska länder är det bästa etanolalternativet i de länderna. Men mycket etanol därifrån exporteras till Europa. Och av bl.a. det skälet reduceras drastiskt etanolens roll som något saliggörande. Detta gäller även andra, liknande bränslen.

I Europa räknas biodiesel, som görs på palmolja, som ett koldioxidneutralt bränsle. Men det är båg. Kolidioxidutsläppen från den produktionen är 2 till 8 gånger större än från fossil dieselolja. En förklaring till detta är att bränderna från utvidgningen av oljepalmplantagen ger enorma koldioxid utsläpp.

Den informationen har jag inhämtat från den skarpsynte miljöanalytikern Hans Sternlycke, som skrev om problematiken i nr 11 av Miljömagasinet.

Regnskogarna skövlas i enorm takt för att producera bildrivmedel, möbler med mera.

I Sydamerika fördrivs människor från sina åkrar för att företagen ska kunna utvidga de odlingar av sojabönor som man anser sig behöva för etanolframställning. Jorden och grundvattnet förgiftas av växtgifter och jorden skadas dessutom av konstgödsel.

Inte heller svensk etanol är en lösning på grundproblemet. Även den svenska etanolen bidrar till växthuseffekten genom de utsläpp som blir följden av skogsavverkning, skördande, transporter och bearbetning. Dessutom är det även nationalekonomiskt snurrigt att producera mängder av etanol i Sverige. Följden blir t.ex. ökad import och transport av papper och mat för att kompensera bortfallet hemmavid.

Biogas från närbelägna avloppsverk är i dag det minst miljöskadliga drivmedlet, framför allt för världens storstäder. Det lär dröja innan vi får fram något bättre. Men tyvärr tar det lång tid att sprida insikten om biogasens goda egenskaper.

Oavsett detta är den bästa åtgärden att minska utsläppen från bilarna. Det kan ske genom minskad bilism, ökad kollektivtrafik och energisnåla och reningseffektiva fordon. Detta har varit känt i årtionden i de politiska församlingarna. Men vad hjälper det när kunskapen inte används till att ta de beslut som behövs.


Om författaren

Författare:
Åke Askensten

Om artikeln

Publicerad: 19 mar 2007 20:21

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: