sourze.se

Skattemedel ska finansiera privata läkemedelsbolag

Regeringens förslag att tillåta att forskning på universitet hemligstämplas gynnar bara privata läkemedelsföretags egna intressen.

Lite backgrund för dem som ej är insatta i problemet:
Läkemedelsbolag behöver universitet för en del av forskningen som leder till ett färdigt läkemedel, det gäller framför allt det allra tidigaste stadiet inom patofysiologin och den sista stadiet, den kliniska forskningen. Universitet tackar och tar emot för läkemedelsbolag har ofantligt med pengar.

Just nu tvingar svensk lag att resultat av universitetsforskning offentiggörs, även om den helt eller delvis är privatfinansierad. Läkemedelsbolag skyddar sig genom att "tvinga" forskare att skriva på ett kontrakt där det står att negativa data ej får publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Forskarna kan dock i alla fall göra det och riskera som högst, en stämning av bolaget och i värsta fall skadestånd.

Regeringen anser att forskning kostar för mycket och att det inte finns medel för att finansiera det det finns dock för skattereducering och hushållsnära tjänster. Privata aktörer ska rädda forskningen. Men privata bolag har naturligtvis ett vinstintresse och om de sponsrar en forskning vill dem inte att resultatet ska komma till allmännytta utan till egennytta. Lagen om offentlighet av forskningsresultat är ett hinder. Tar man bort hindret blir det flera bolag som satsar på forskning på universitet.

Låter det bra? Låt mig bevisa hur det i stor sett betyder att sponsra forskning till multinationella bolag som gör miljardvinst varje år, med skattepengar. Om jag har rätt är det precis motsatsen mot vad Alliansen påstår.

Om ett bolag hemligstämplar resultatet av en forskning har bolaget total kontroll över det, kan publicera eller inte resultatet, utnyttja eller ej upptäckterna. Bolaget kan formellt sätta handbojor på forskarna som då har skaffat kunskap bara för egen vinning och för bolaget. Med andra ord blir universitet en plats där ett bolag kan driva forskning precis som om det vore i sina egna anläggningar.
Skillnaden är bara att utrustningen som ofta kostar miljoner är köpt av universiteten, att utbildning av forskningspersonal är finansierad av universitet, hela den organisatoriska strukturen som ofta tar år att bygga upp är en frukt av universitetets satsningar. Det står klart att staten med sina resurser då har bidragit till forskning som gynnar främst ett privat bolag. Det skulle tom, så småningom, leda till att t ex läkemedelsbolag stänger sina egna forskningsanläggningar för att flytta all forskning till universitet. Det blir ju billigare!

Privatisering är tydligen en stomme i Alliansens ideologi och jag respekterar politiska ideologier även när de känns fel, men till vilket pris ska man följa ideologier, och varför sägs inte sanningen om att man vill privatisera forskning och göra en enorm tjänst - eller snarast skänka en gåva - till t ex läkemedelsbolag. Den här sortens privatisering har jag ingen respekt för.


Om författaren

Författare:
Luca La Rosa

Om artikeln

Publicerad: 12 mar 2007 09:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: