sourze.se

Samverkan ger förmånlig kredit för företag

Företag startas och överlever i miljöer med god finansiell infrastruktur. Den strukturen blir sundast om företagen själva deltar i att bygga den. Ett sätt att själva bygga denna finansiella infrastruktur är att bilda en kreditgarantiförening.

Samverkan ger företag förmånligare krediter

Företag i landsbygden har svårt att få kapital eller så tvingas de betala dyrt för dem.

Sedan 1976 har Sveriges kreditmarknad internationaliserats och avreglerats. Vi har haft en bankkris, som bland annat lett till att de lokala bankerna, med lokala ägare och avgränsade verksamhetsområden, till stor del försvunnit. Bankkrisen ledde även till en skärpt banklagstiftning som tvingar bankerna till en mer försiktig säkerhetsbedömning.
Utflyttningen från stora delar av Sverige har minskat marknadsvärdet på all fast egendom utanför vissa tillväxtområden, och därmed också minskat den disponibla säkerheter som landsortsföretagen förfogar över.

Företag startas och överlever i miljöer med god finansiell infrastruktur. Den strukturen blir sundast om företagen själva deltar i att bygga den. Ett sätt att själva bygga denna finansiella infrastruktur är att bilda en kreditgarantiförening.

En kreditgarantiförening är en ekonomisk förening som består av medlemmar i form av ett antal företag. Medlemsföretagen lägger in insatser, som utgör företagens kapitalbas, detta kapital kan även kompletteras. Medlemsföretagen ger varandra nödvändiga garantier, för att man på så sätt ska kunna låna från banker och andra kreditinstitut.

Föreningens huvuduppgift blir att man utnyttjar sin gemensamma styrka för att upphandla lån till bättre villkor än om vart och ett av företagen kan på egen hand. Genom att erbjuda föreningens kapital som borgen för hela eller delar av lånet, kan riskpremien hållas nere. De små företagen i förening får därför en mer gynnsam förhandlingsposition gentemot banken.

Bedömningen av kreditansökningar görs inte av banken utan av föreningen. Därigenom kan kostnaderna hållas nere genom att kreditföreningens bedömningar grundar sig på att medlemmarna känner varandra. Det är ett högt socialt pris att betala för den som tvingar föreningen att infria sin garanti, varför förlustrisken är liten. En kreditgarantiförening blir dessutom ett naturligt forum för lokala företagares affärsutveckling. Det finns mer än ett exempel på hur företag genom samverkan klarat t.ex. leveranskrediter genom att dela på risk och förtjänst.

I dag finns ca ett tiotal kreditgarantiföreningar i Sverige, det har varit en lång process att komma dithän efter det att den första föreningen bildades i Vimmerby. Fördelarna för deltagande företag är så pass påtagliga att konceptet med tiden kommer att bli än mer etablerat.


Om författaren

Författare:
Leif-Arne Undvall

Om artikeln

Publicerad: 08 mar 2007 12:39

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: