sourze.se

Facket måste förnyas

En modernisering av facket krävs för att de ska kunna fylla funktionen att föra löntagarnas talan.

Avslöjandet häromdagen om hur facket tar ut avgifter från såväl medlemmar som icke medlemmar till sk lönegranskningsuppgifter som inte alltid utföres är ett starkt skäl att sätta frågan om fackets uppgifter på dagordningen. Att inkomma avgifter dessutom användes till annat än just lönegranskning är ytterligare ett skäl att ifrågasätta hela den fackliga verksamheten i den form som den sköts i dag. Det är inget att förvånas över att medlemmar lämnar både a-kassa och fack när upplever att avgifter närmar sig 1000 lappen i månaden om man räknar samman alla avgifter.

Dags för ett företag – ett fack!
Det har blivit allt svårare att avgöra till vilket fack nya typer av jobb ska höra. Detta gäller både inom både arbetarnas som tjänstemännens organisationer. Med samma löneform skulle vägen ligga öppen för ett gemensamt fack för alla anställa i ett företag. För arbetare har alltid gällt kollektiva löneavtal, dvs man har samma lön oavsett erfarenhet. När den 20 årige oerfarne arbetaren blivit 25 år och alltså skaffat sig 5 års erfarenhet finner han att han har samma lön som en nyanställd. Principiellt kan man säga att arbetaren når sin slutlön 40 år före sin pensionering. Alla åker ju samma lönehiss hela livet.
Tjänstemännens löner däremot ökar med ökad erfarenhet. Löneökningarna är större vid yngre ålder och lägre vid högre ålder. De åker rulltrappa i stället för hiss.
Individuell lönesättning för alla anställda är modellen för det nya facket!

Lokala löneavtal!
Det kan inte vara rimligt att fortsätta att modellen med centrala avtal i Stockholm, sätta löner för miljoner anställda – låt vara med "låtsasförhandlingar" om lönetillägg även sker lokalt i slutändan. De lokala parterna kan bäst bedöma hur ramen för lönehöjningarna bör vara. De är också bäst på att bedöma de anställdas arbetsresultat.

Försäkringar för arbetslöshet och sjukdom!
Ett försäkringssystem som bygger på avgifter som ger den anställde ersättning vid arbetslöshet och sjukdom behöver inte knytas till fackets verksamhet. Den nya regeringens förslag om allmän a-kassa som alla tillhör är ett steg i rätt riktning.

Tjänstemännens fackliga organisationer är politiskt obundna . Nu är det hög tid för LO:s fackförbund att följa deras exempel och lämna den starka anknytningen till socialdemokratin. I annat fall kan de få ännu större svårigheter att agera på den svenska arbetsmarknaden.


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 19 feb 2007 00:44

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: