sourze.se

Folkpartiet vässar till sig

Fredrik Malm Fp uppmanar till intervention i Iran.
Paradigmskifte i Folkpartiets politiska liberala flyktbana?

Från tidigare ha varit ideologisk utmanare till Socialdemokratin börjar nu Fp alltmer närma sig den politiska mittälvsfåran. Som den kristna/ socialliberalismens talare börjar nu Fp alltmer i sin roll försvara allmänna Europeiska militanta värdeomdömen. Inte bara ett aktivt deltagande i NATO, utan även ett större engagemang i EU:s Gemensamma Utrikes- och Säkerhetspolitik EU-GUSP bejakas av Folkpartiets nya starka röster. Frågan blir, varifrån detta för folkpartiet politiskt kontraproduktiva inflytandet emanerar? Är den sannolika katalysatorn i Fp interna säkerhetspolitiska arbete Allan Widman, vilken tidigare suttit i försvarsutskottet och nu kommer som Fp:s inflytelsefulle medarbetare i försvarsberedningen? Efter Widmans anförande vid Folk o Försvars konferens finns det anledning för Fp:s väljare att fundera på om denne är förespråkar för en ny form av liberalism - bajonettliberalism.

Widmans retoriska hållning och värdeomdömen stöds inte bara av Jan Björklund utan även av deras unge partivän Fredrik Malm. Inför ett tal hos Kurdiska föreningen i Stockholm eggade Malm upp sig till den milda grad att han i sitt orerande ansåg att det fanns anledning för USA att intervenera i Iran. I Ekots radioutsändning per den 7 februari kunde Malm höras skandera: I Sverige säger människor: USA ut ur Irak: Jag skulle hellre säga: USA in i Iran. Med svulstiga folkpartistiska riksdagsmän som Malm behöver vi ingen GUSP eller Nato. Det räcker med att skicka USA:s Stillahavsflotta till alla av Folkpartiet uppfattade anti-demokratiska oroshärdar, så är saken biff. I unge Malms förklaring till sitt ovan krigsmaniska tillstånd "menade" vår juvenila och yra unga riksdagsman att det "demokratiska engagemanget" skulle stödjas av USA i krisområdet.

Det vi ovan nu kan se utspela sig är ett Folkpartiets drunknande i den politiska mittälvsfåran, efter att i Svenskt politiskt liv, tidigare utgjort en väsentlig röst för demokrati, fred och frihet. Trist.


Om författaren

Författare:
Per Hagman

Om artikeln

Publicerad: 08 feb 2007 19:07

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: