sourze.se

Ineffektiv avtalsrörelse på gång

Slöseri med tid och pengar kännetecknar svenska avtalsrörelser. Andel i vinst är kanske lösningen.

Årets avtalsrörelse ser ut att bli långvarig och kostsam. Eftersom parterna står långt ifrån varandras bud kommer det att bli en massa turer med utdragna förhandlingar mellan huvudparterna och som följd av oenigheten dem emellan en massa återremisser och omröstningar etc inom de olika förbunden. Tidigare erfarenheter visar att förhandlingstiden före nytt avtal kan blir flera månader efter avtalsperiodens utgång.

En genomgång av tidigare avtalsförhandlingar med studier av parternas utgångsbud i förhållande till slutresultatet skulle kunna bli intressant. Några sådana studier och jämförelser har hittills inte publicerats, men uttalanden har gjorts från båda sidorna att förhandlingar av dagens typ egentligen är helt onödiga. Slutresultatet hamnar mitt emellan utgångsbuden. Årets avtalsrörelse skulle enligt den modellen ge cirka 2.5 procent i löneökning.

Förhandlingsombuden på båda sidor skulle slippa hundratals tröttande sammanträden och omkostnaderna skulle sjunka drastiskt. Och tid och pengar skulle kunna användas för effektivare uppgifter, t.ex till att effektivisera våra företag så att de kan ge bättre löner och avtalsvillkor i fortsättningen. Varför inte ta upp en diskussion från 60-talet om andel i vinst?


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 25 dec 2006 10:07

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: