sourze.se

Slutord om apatiska barn

Svar till "Jan E"

Som i kommentarfältet är på mig frenetiskt om att erkänna att jag hade fel om apatiska flyktingbarn. Alltid stödjande sig på Tamas Gellert förefaller det. Eller det fantastiska sanningsvittnet ETC.

Inget har dock framkommit som förändrar sakläget. Citat ur mejl mellan Marie Hessle och Annica Ring är inte mycket till bevis om motsatsen.

Men hur som helst, här är mina skäl till misstro:

"Sedan november förra året har endast fem asylsökande barn blivit apatiska i Sverige. SvD kan avslöja att den kraftiga minskningen skedde samtidigt som det blev känt att polisen utreder om apatiska barn blivit utsatta för någon form av påverkan. En ny forskningsrapport visar att det inte går att avfärda manipulation eller simulering som skäl till ett apatiskt beteende. . .
- Jag var oerhört medveten om att det är minoriteter i de här länderna som är överrepresenterade i gruppen med apatiska barn.
I Centralasien är det uigurer och i det före detta Jugoslavien är det romer, säger Nader Ahmadi.
Gemensamt för båda grupperna är ett så kallat holistiskt tänkesätt, där den enskilda individen får underordna sig familjens behov."

Länk: svd.se


"När det gäller de två flyktingbarnen i Sundsvall har analyserna inte visat spår av droger. Dock finns några filmsekvenser som visar barn i vad som tolkats som oväntade situationer.
De två misstänkta kvinnorna, mödrarna, är romer, en folkgrupp som under århundraden förföljts och upplevt sig utstötta ur samhällsgemenskapen.
Nyligen hörde vi Katri Linna, ombudsman mot etnisk diskriminering, beskriva hur regeringen via justitiedepartementet kartlägger svenska myndigheters omhändertagande."

Länk: sverigemotrasism.nu

"Smyrnaförsamlingen på plats i Makedonien har vid flera tillfällen försökt att få Sabina till sjukhus och också erbjudit familjen att en läkare skulle komma hem till dom för att hjälpa Sabina men familjen har tackat nej varje gång. Familjen har ännu inte registrerat sig och får därmed inte de socialbidrag man har rätt till men med hjälp av insamlingen som Rädda barnen gjort sen i höstas klarar sig familjen. Långt bättre än flertalet andra romer berättar Henriksson. Familjen bor bra i en fura rumslägenhet med färg-TV och egen bil. Jonny Henriksson är tveksam till flera punkter i familjens historia men främst flickans påstådda sjukdomstillstånd.
Jonny Henriksson berättar att när de besöker familjen ser de flickan springa in i ett rum och där de kommer in har hon tagit ett täcke och dragit över sig och vägrar att vända på sig.

Jonny Henriksson ifrågasätter också den insamling som pågått sen i höstas av generösa svenskar via Rädda Barnen som hittills gett över 100 000 kronor."

Länk: sr.se

I Södertälje ingrep inte sociala myndigheter och omhändertog tre barn som vanvårdades av sina föräldrar, trots ett tjugotal anmälningar under flera år om vanvård. Mannen skall även ha åtalats för misshandel av modern i barnens åsyn. Ett av barnen, en 15-årig flicka, avled till följd av vanvården.

Gissningsvis rör det sig om människor med utländsk bakgrund, därav byxångesten och tendensen till snällism hos myndigheter.

I Uppdrag Granskning hävdades för några år sen att sociala myndigheter inte anmälde misstänkta fall av könsstympning bland somalier för att inte skrämma gruppen till tystnad.

För två år sen anklagade Migrationsverket sociala myndigheter för samma passivitet i fråga om apatiska flyktingbarn, trots misstankar om misshandel och sexuella övergrepp.

Därmed utbröt krig bland svenska journalister och läkare i frågan, inte minst efter en serie artiklar i Svenska Dagbladet. I dessa påstods
att man i Moskva ordnade asylresor och gav råd om mediciner och droger som kunde framkalla apatiska tillstånd.

Man citerade svensk sjukhuspersonal som ville vara anonym av rädsla för att förlora jobbet, om det framkom att man påstod att barnen simulerade eller till och med hotades alternativt mutades av sina föräldrar till att spela apatiska.

Man hävdade att ett av barnen gripits tillsammans med sin förälder för snatteri, trots apatin.

Man hävdade att barnens muskeltonus var för normal för att det skulle kunna röra sig om att apatiskt sängliggande i veckotal eller månader. Och att samma sak gällde barnens kroppsvikt. Att barnen åt på nätterna och gick omkring.

Hela tiden var man väldigt förtegen, även i Svd, om att två etniska minoriteter dominerade gruppen apatiska barn, grupper kända för sin "holistiska" familjesyn.
Istället talade man kryptiskt om människor från samma geografiska områden.

När man gjorde det kontrades med att det visst fanns exempel på apatiska barn från andra områden. Men hur det egentligen förhöll sig med den saken bringades det aldrig någon klarhet i.

.I massmedier de senaste dagarna har basunerats ut att barnen verkligen var apatiska, trots allt. Men vad bevisar det? Citat ur mejlkorrespondens mellan två personer inom
Migrationsverket? Att man firat avvisningar med champagne vid ett par tillfällen? Att barnen tillfrisknat ur apatin när man fått beviljat uppehållstillstånd?

Vilka kan avgöra vad som är sant eller inte? Givetvis bara barnen och deras familjer samt de myndigheter och sjukvårdspersonal som varit kontakt med dem.

Vi andra har bara rapporteringen i tv och tidningar att gå på. Ingen av oss vet mer eller mindre än någon annan utan det hela blir en fråga om intuition och vad vi väljer att tro.

Jag kan inte fatta att man inte gör DNA-test av släktskapen mellan asylbarn och uppgivna föräldrar, för att försäkra sig om att barnen inte används som asylskäl eller är köpta.

Jag kan tänka mig att man drogar barn, eftersom jag läst om det i en turistguide, att man faktiskt gör det med spädbarn när man tigger i Rom. Dvs. medlemmar ur en av de
etniska minoriteter som är överrepresenterade i fråga om apatiska barn och som anklagats för att droga dem.

Länk: svd.se


Om författaren

Författare:
Michael Ståhlberg

Om artikeln

Publicerad: 22 dec 2006 11:13

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: