sourze.se

Återvinning, hushållning, förnybart

Principen för att upphöra med att bidra till växthusbaserade klimatförändringar är enkel!

Slutar vi helt upp med att hämta icke förnybart material från berggrunden, så är i princip denna sorts miljöproblem lösta. Och då gäller det inte enbart olja, gas, kol och annat kolbaserat, utan allt som inte förnyas i minst samma takt som det utvinns och förbränns.

Det som kan lösa problemen på lång sikt, är alltså att först och främst att fokusera på återanvändning, återvinning och energibesparingar däribland kaskadkoppling av exergiförbrukningen. En relativt enkel tvåstegs kaskadkoppling av "exerginedtrappningen" är att bygga passivhus, alltså "hus utan värmesystem" Länk: arkitekt.se

SVT och andra TV-kanaler världen över bör därför direkt börja med att uppdra åt "strukturarkitekt-team" att göra backcasting-baserade tv-serier, för att förhoppningsvis alla planetens medborgare, snarast möjligt görs medvetna om vad som är viktigast, under det närmaste halvseklet. Tävlan mellan olika tvär-socio-tekniska workteam bör arrangeras och finansieras världen över. Hundratals olika förslag bör då snarast kunna visas för åtminstone den miljard människor världen över som regelbundet tittar på tv.

TV-serierna bör då outtröttligt visa förslag efter förslag som inspirerar en mångfald av entreprenörer till att på mer och mer ekonomiskt fördelaktiga sätt använda återanvändning, återvinning och energihushållning med tillämpning av "exerginetrappning". Metoder som steg för steg ersätter fler och fler inflöden från berggrunden av icke förnybara material.

Det troligen helt avgörande för att få respons, blir sannolikt att på övertygande sätt visa att det inom kanske ett halvsekel, går att med innovativa och ekonomiskt överlägsna sociotekniska system och totaloptimerad logistik, med råge göra återvinningen ekonomiskt överlägsen gruvdrift mm.

Man bör dessutom kunna visa hur optimerade infrasystem kan innebära att uthyrning och leasing kan ske till mycket lägre totalkostnader än om var och en köper en massa saker som ändå används ganska sällan av var och en. Om t.ex. 50 olika "sällansaker" används av 50 personer under exempelvis 5 år, istället för att var och en av dessa 50 själva äger 50 saker som kräver många förvaringsutrymmen med larm och bevakning, så behöver det bara tillverkas 50 saker vars materialdelar sedan återvinns, istället för att 2500 vart 5:te år hamnar på soptippen.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 29 nov 2006 07:43

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: