sourze.se

De kommande Kinakrigen

"Weapons of mass production and other tales". Rubrik i Financial Times den 22 november 2006.

Peter Navarro har producerat en bok med titeln” The Coming China Wars” och har underrubriken: ”Where They Will Be Fought, How They Will Be Won.” Morgen Witzel har recenserat boken och är mycket kritisk till innehållet i boken. Jag tänkte genast på en bok med titeln:” Det kommande kriget mellan Sovjetunionen och Kina” som jag trodde att Walther Lippman hade skrivit, men det gick inte att hitta den boken på biblioteket. Den kom ut när konflikten mellan Sovjet och Kina var som hetast. Ett krig mellan Ryssland och Kina verkar vara ytterst osannolikt trots att Kina har en stor befolkning och Sibirien är nästan folktomt.

Navarro anser att Kina gör en aggressiv ansträngning att uppnå global hegemoni. Åtgärder att hejda Kinas frammarsch borde enligt Navarro inkludera ekonomiska sanktioner, gränskontroller och uppbackade om nödvändigt av militära aktioner. Vidare bör man stoppa billiga massproducerade varor som dominerar världsmarknaden och som kallas ”weapon of mass production”WMP. Kinas regering påstås i tysthet understödja piratkopieringChina´s buccaneer nation. Han påstår att Kina inte gör några inovationer och det påstår han om en nation som uppfann krutet, papperet och ketchup. Vidare är Navarro kritisk mot urbaniseringen av Kina trots att jordbrukets andel av BNP 2003 var 39 procent och den var 44 procent i England den senare delen av 1300-talet. Witzel anser att migrationen till städerna är en naturlig, om än smärtsam, del i tillväxten.

Witzels slutsats” är att det är nonsens att Kina gör en aggressiv ansträngning att uppnå global hegemoni. Att anse att USA måste svara med ekonomisk konfrontation uppbackat med ett hot om krig är för att låna en fras från Jeremy Bentham, nonsens på kryckornonsense on stilts”

Kriget i Irak har visat att ingen nationalstat, inte ens USA, kan bestämma över utvecklingen i världen. Sanktioner mot Kina skulle bli ytterst svåra att genomföra och det kan få stora återverkningar på världsekonomin Det är kanske på grund av Kinas höga tillväxt som det nu är en högkonjunktur. Japan har till stor del Kina att tacka för att man nu har kommit ur deflationens grepp. Att man har lyckats att hålla en så låg inflation på världsnivå beror på de billiga varorna från Kina. En slutsats av Navarros bok är han är ute och cyklar.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 25 nov 2006 17:03

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: