sourze.se

En fläkt av mccarthyism 2

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Det är fantastiskt att läsa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna speciellt artikel 19 mot bakgrund av behandlingen av Jomshof och sökande till Polishögskolan samt regeringens tystnad om det politiska våldet:

Artikel 7.
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering

Artikel 19.
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Artikel 21.
Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud.

Artikel 23.
Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.

Länk: unhchr.ch


Om författaren

Författare:
Michael Ståhlberg

Om artikeln

Publicerad: 24 nov 2006 13:37

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: