sourze.se

Alf Svensson spelar på okunskap om fildelning

"Kvar blir bara skräp, pornografi och våld." Det är Alf Svenssons uppfattning om konsekvenserna av en uppluckring av upphovrättslagstiftningen.

Det är inte särskilt förvånande att Svensson inte har en verklighetsanpassad bild av upphovsrätt, han har det inte i så mycket annat heller, men det befäster likväl Kristdemokraterna som det mest upphovsrättskramande partiet i riksdagen.

Alf Svensson har skrivit en motion i ämnet som finns att läsa på Kristdemokraternas hemsida senare också på riksdagens, men där finns den inte att tillgå än. Alf och jag har tydligt olika ståndpunkter i frågan, men jag
har svårt att förstå varför han inte kommer med bättre argument.

Svenssons huvudargument är att "piratkopiering utarmar kvalitetskulturen och är ett hot mot mångfalden". I kombination med att det bara skulle vara skräp, porr och våld kvar, efter ett slopande eller avreglerande av upphovsrätten, så har Svensson en underlig syn på kultur. Min erfarenhet, och säkerligen många andras, är att fildelning dels ökar bredden på den kultur jag själv upplevt, men också att det är en möjlighet för mindre kulturutövare att sprida sina verk, som inte blir signade av stora produktionsbolag. Men den smala kultur jag gillar är ju uppenbarligen bara skräp enligt Alf Svensson, och därför ingenting att bry sig om.

Jag kommer säkerligen alltid ha en annorlunda åsikt än Alf Svensson om vilken kultur som är bra det hoppas jag till och med, men hur lite jag än gillar något kulturuttryck, så skulle jag knappast avföra det som "skräp". Sen behöver ju inte allt våld och porr vara automatiskt dåligt.

Men, motioner handlar till stor del om att skapa opinion. Våld, porr och skräp låter ju som saker man med automatik ska vara emot om man är politiskt korrekt, så det är väl ett genomtänkt uttalande av Alf Svensson.

En annan genomtänkt del i motionen är det diagram som finns med. Det är en grafik över en undersökning av: "Andel personer i åldern 16-74 år som när man utnyttjat Internet använt ett fildelningsprogram efter ålder och kön, procent"

Läsaren är tänkt att koppla att det är samma sak att använda ett fildelningsprogram som att ladda ner upphovsrättskyddat material, när det egentligen handlar om någonting helt annat.

En jämförelse skulle vara att i en motion om att skärpa straffen för fortkörning ha tagit med en graf över andelen personer som använt en bil för att ta sig fram i trafiken. Det är exakt samma relevans i sammanhanget.

Tyvärr så är det inte många som skiljer på begreppen, utan ser allt som har ordet "pirat" eller fildelning som någotning automatiskt dåligt. Inte heller gör Alf Svensson debatten så mycket bättre, utan spelar på folks okunskap.


Om författaren

Författare:
Johanna Nylander

Om artikeln

Publicerad: 27 okt 2006 10:26

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: