sourze.se

Nytt parti: "Samhällsnyttan"

Var med och skriv program för ett nytt parti inför valet 2010!

Provisoriskt partiprogram, nedskrivet i all hast. Kom gärna med kritik och synpunkter!

Obs! Detta endast menat som underlag för diskussion!

* Koalition invandrare-svenskar för att minska invandringen. Dvs. motverka asylmissbruk och lönedumpning via arbetskraftsinvandring.

Länk: aftonbladet.se

* Gör assimilering försvenskning eller åtminstone europeisering till ledstjärna, nej till mångkulturalistisk särlagstiftning.

* Slå vakt om strikt tillämpning av likhet inför lagen.

* Översyn av FN:s flyktingkonvention. Strikt tillämpning eller omförhandling?

* Nej till EMU nu och för all framtid.

* Nej till den europeiska arresteringsordern som är en grundsten för upprättandet av en all-europeisk stat och ett avskaffande av Sveriges självbestämmande.

* Utreda om man kan avskaffa alla bidrag och ersätta dem med en medborgarlön.

* Grundlagsförbud mot att stat och kommun lånar till sin verksamhet.

* Övre skattetak på 40 procent på alla inkomster. Nej till all förmögenhets- och arvsskatt samt värnskatten.

* Avskaffa fastighetsskatten.

* Avskaffa inkomstskatten för de som tjänar mindre än 20 000 i månaden.

* Avskaffa värnskatt, förmögenhets- och aktie- och reavinstskatt.

Länk: skatteverket.se
huvudmeny.106.39f16f103821c58f6800011960.html

* Förstatliga elkraften och kollektivtrafiken.

* Bygg ut kärnkraften!

* Kommunalisera polisen igen.

* Fler patrullerande poliser till fots.

* Sänk övre abortgräns till vecka 8.

* Smärtstillande medel för foster som skall aborteras.

* Avskaffa DO och Jämo.

* Dra in skattefinansierat stöd till Centrum mot Rasism,
och i den mån det förekommer till Diskrimineringsbyrån och Sveriges mot Rasism samt ROKS.

* Fängelse för falska våldstäkts- och incestangivelser.

* Fängelse för falska faderskapsangivelser.

* Obligatoriska DNA-test av faderskap på BB.

* Återinför tjänstemannaansvaret som avskaffades av sossarna på 70-talet.

* Bibehållet grundlagsskydd mot dödstraff av rättssäkerhetsskäl.

* Avkriminalisera alla droger. Inför statlig kontroll över heroin- och kokain-utdelning till missbrukare, för att minska överdoser och brottslighet dels i organiserad form, dels villainbrott, prostitution och dylikt.

* Tillåt medicinsk marijuana för cancer- och MS-patienter.

* Gratis metadon och fria sprutor.

* Avveckla Systembolaget.

* Inför frivillig kemisk kastrering av sexualförbrytare i utbyte mot att de slipper livstids fängelse. Fotboja för att de inte skall kunna smita från hormonbehandlingen.

* Avskaffa den rättsosäkra och demokratihämmande lagen om Hets mot Folkgrupp.

* Uppmuntra återvandring av missanpassade invandrare mot ett mycket generöst ekonomiskt bidrag, enär de lurats hit av felaktiga signaler från vår korrumperade maktelit.

* Behåll förbudet mot religiös ritualslakt av djur.

* Förbjud omskärelse även av småpojkar.

* Avskaffa SR och SVT så snart som möjligt.

* Avskaffa reklamskatten.

* Avskaffa presstödet.

* Förbättra djurskyddet radikalt. Även till pris av dyrare mejeri- och köttprodukter.

* Förbjud pälsdjursuppfödning som är i strid med djurens rätt.

* Stoppa nedrustningen av vårt försvar. Gör åter Sverige till ett av världens militärt starkaste länder.

* Avskaffa värnplikten. Inför yrkesarmé. Inför hård kontroll av vilka som får bli yrkessoldater, så att inte en femtekolonn skapas via statens försorg.


*Inskränk rätten till dubbelt medborgarskap på grund av risken för att en utländsk medborgare kan bli minister

* Frånta utländska medborgare rösträtt i kommunal- och landstingval

* Inför personval i enmansvalkretsar

Återinför tvåkammarriksdagen


* Slå vakt om nationalstaten som en lagom demokratisk enhet

* Motverka utökad politisk och militär makt för FN

* Motverka ett världsparlament

* Inför författningsdomstol à la HD i USA som prövar riksdagens lagbesluts förenlighet med grundlag

* Förbud mot retroaktiva lagar


* Hårdare straff för olagliga dataintrång, avsiktligt spridande av datavirus

* Konsekvensutredning av nya integritetskränkande lagar enligt de normer som IT-experten Pär Ström angivit

Länk: stoppa-storebror.se

* Slopa personuppgiftslagen pul

www.pul.nu

* Förbud mot avskaffande av anonyma betalmedel. Ersätt sedlar och mynt med anonyma cashkort om de förra skall avskaffas.


* Återinför ordnings- och uppförandebetyg i skolan

* Gemensamma morgonsamlingar i skolans aulor

* Respekt för svenska jul-, påsk- och skolavslutningstraditioner

* Inför moral-filosofi på schemat från 1:a klass

* Avskaffa skolplikten som i Danmark?

* Avveckla utbildningsdepartementet på sikt?


* Religionsneutrala polis- och väktaruniformer

* Ökad rätt till självförsvar

*Legalisera pepparsprej

* Även tårgassprej?

* Ökad möjlighet till vapenlicens för icke straffade medborgare

* Internationell, ojävig utredning om MS Estonias förlisning och andra "affärer".


Om författaren

Författare:
Michael Ståhlberg

Om artikeln

Publicerad: 10 aug 2006 13:06

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: