sourze.se

Turist trist?

Många svenskars drömsemester är förmodligen att bo ensamma på en liten ö i en vacker insjö. Endast inbjudna får komma iland. Det synsättet präglar också turistbranschen.

En märklig kombination av blyghet och övermod genomsyrar svensk turism. Från ett "inte har väl vi nåt att erbjuda" till bestämda åsikter om vad utländska turister vill se och göra. Den Svenska Underbara Naturen Och Stillheten I Skogen är exempel på övermodet.

Helt fel antar man att turister från tättbefolkade länder bara längtar efter att vara ensamma och gå i skogen. Vill Ni se en riktigt skräckslagen japan skall Ni släppa ut han i den svenska skogen. Jag lovar, han kommer att betala för slippa naturupplevelsen.

Man tycks helt ha glömt att en inte obetydlig andel av svenskarna själva älskar att trängas runt Medelhavets badstränder.

Tafattheten när det gäller turism delas broderligt mellan det staten och näringslivet med eldunderstöd från Sveriges samtliga kommunerna. En vild flora av såväl statliga, kommunala och privata organisationer skall, som det så vackert heter, samordna och främja turism. I stället konkurrerar man, förökar sig var och vartannat år medels delning, ändrar ständigt namn och skapar allmän förvirring. Och så har man hållit på i sådär en trettio år.

Förvisso skryter det statliga Nutek med att den utländska turismen i Sverige under de senaste femton år har följt den internationella utvecklingen när det gäller resandet. Och därmed verkar man låta sig nöjas. Det man inte säger är att vi i till viss del åker snålskjuts på det ökade intresset för S: t Petersburg.

Den explosionsartade utvecklingen av exempelvis kryssningstrafiken på Stockholm 260 anlöp 2006 beror på detta. Vidare har vi haft nytta av att Skandinavien inte varit utsatt för några terrordåd och att den svenska kronan under en följd av år varit förhållandevis svag. Några egna större turistfrämjande åtgärder efter det att Vasamuseet öppnades är det svårt att upptäcka.

Bortsett från förvissningen om att utländska turister är naturdyrkare så envisas man att lägga allt krut på att attrahera turister under de ynka tre sommarmånaderna. Resterande nio månader, då klimatet inte är det bästa för naturupplevelser, nonchaleras mer eller mindre fullständigt med ett innovativt undantag: ishotellet i Jukkasjärvi.

Det märks också på avsaknaden av följande viktiga museer.

-Vikinga- och Nobelmuseum.

Det är synd och skam att det inte finns ett världsberömt Vikingamuseum i Sverige. Finns hur mycket intressant material som helst bara någon fick ändan ur vagnen. Det internationella intresset för vikingar är stort. Något som gått svenskarna helt förbi.

Ointresset för Nobel är också påtagligt. Det tog 100 år efter första Nobelprisets utdelande innan man kunde enas om ett taffligt, trångt och ointressant sk museum i Stockholm. Om Sverige i världen är känt för något så är det för Nobelpriset. Det får man knappast intrycket av när man besöker det nuvarande sk museet.

Ett vikinga- och ett Nobelmuseum borde vara de i särklass största och mest kända museerna i Sverige. Gärna kompletterat med högklassig forskning inom allt från vikingahistoria till de områden som Nobelpriset omfattar.

Turistnäringen omsätter ca 170 miljarder om året, varav svenska hushåll står för ca hälften och svenska affärsresenärer ca 25 procent. Utländska besökare spenderade ca 50 miljarder. Den utländska andelen borde gå att öka men då måste attraktionerna på samtliga turisters tio-i-topp lista nog förändras en del och nya tillkomma. För närvarande ser den ut så här 2004 enligt DI 24/6 2005.

1. Liseberg, Göteborg
2. Skansen, Stockholm
3. Eriksdalsbadet, Stockholm
4. Gröna Lund, Stockholm
5. Vasamuseet, Stockholm
6. Folkets Park, Malmö
7. Gustavsvik bad, Örebro
8. Fyrishov bad, Uppsala
9. Aq-Va-Kul, Malmö
10. Uppsala domkyrka, Uppsala

Mer blygsamma åtgärder som snabbt kunde göras för att underlätta för turismen är att öka antalet bankomater eller motsvarande för kontantuttag. Där ståtar Sverige med den sämsta statistiken i Europa. Dessutom står de flesta utomhus och i oskyddade miljöer.

På svenska hotell saknas dessutom möjlighet att köpa utländska tidningar i tabloidformat, rensat på annonser från Internetautomater. Detta trots att det går att köpa svenska tidningar på det sättet i andra länder. Inte heller kan man påstå att den planerade miljöskatten på flygresor är turistfrämjande. Ryanair planerar till följd av skatten att lägga ner ett antal linjer i Sverige och flytta från Sturup till Danmark.


Om författaren

Författare:
Lars Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 05 jun 2006 10:19

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: