sourze.se

Pentacostarna vinner stora segrar

Ja det handlar förstås om den världsvida Pingströrelsen som fyller hundra år just nu.

Ja det handlar förstås om den världsvida Pingströrelsen som fyller hundra år just nu. Den mest framgångsrika folkrörelsen i Världen just nu, där Europa hamnat lite i bakvattnet. Runt om i världen bildas nästan dagligen nya församlingar med påtaglig lokal identitet. Överallt i Sydamerika och Afrika finns nya unga församlingar med tusentals medlemmar. I Söul i Sydkorea finns en församling med 600.000 medlemmar rapporterar SR:s "Människor och Tro" nu. Sannolikt har rörelsen totalt bortåt 500 miljoner anhängare nu. Men medlemsförteckningar har aldrig varit Pingströreslens starka sida. Gränserna mot andra kyrkor är ofta oklara. De är starkt påverkade av pingstväckelsen, det gäller i hög grad även katolska kyrkan.

I Kina är "pingstarna" givetvis förbjudna då de vägrar samarbete med överheten. Men det finns sannolikt miljoner underjordiska pingstvänner där och på andra håll. De motarbetas starkt även i Indien och andra asiatiska länder. Ofta är det av samma skäl, de vägrar samarbeta med korrupta stater. I dag har jag träffat 15 st. kristna burmeser som nyss blivit utslängda av militärregimen. De var för kända för att skjutas, alltså blev de utslängda i stället.

Hur långt du än går in i Amazonas eller Kongo så hittar du pingstkyrkor. Ofta rena ruckel byggda av de fattigaste. Hur eländiga de än ser ut så kan där finnas skola, sjukvård och skydd från rövarband. När PV Pingstväckelsen kom till Sverige på 1910 talet så var det rena fattigmansrörelsen som höll till i nedlagda mejerier, fabriker, verkstäder osv. Om detta har bl.a P O Enqvist skrivit. Men 1930 byggdes den väldiga Filadelfiakyrkan på Rörstrandsgatan, där porslinsfabriken legat, "slottet" är kvar än. Filadelfia blev ett akutiskt mästerverk som använts i många sammanhang. Där har i 75 år framträtt massor av körer, orkestrar och solister, många i världsklass. Dit strömmade tusentals fattiga arbetarflickor från sina ensamma hyresrum på 1930-50 talen berättar P O Enqvist. Slutligen hade Filadelfia ca 10.000 medlemmar. Till ständig förargelse för Sv. Kyrkan och andra samfund.

PV är nog den mest flexibla, anpassningsbara kyrka som någonsin framträtt. Den upplevs som rena motsatsen till Katolska kyrkan med sina tunga ordningar och traditioner. PV har väldigt lite av egna gemensamma lärosatser. Det beror på att PV har en så lös organisation på många håll, att det finns ingenstans en teologisk tes kan antas. Detta gäller i högsta grad i Sverige. I över 90 år har man klarat sig utan kyrkostyrelse, biskop, föreståndare etc. Först de senaste fem åren finns det ansatser till Samfundsbildning samt utvecklandet av en teologisk skola. Men Fria Församlingar i Samverkan har mötts med misstro. Ett hundratal mindre församlingar vill inte gå med. De hyllar den fullständigt oberoende fria församlingen.

I USA och några andra håll är PV mer fast organiserad. Men här har pingst alltid varit ett vildvuxet företag med många fria initiativ. Radio och TV företaget IBRA känner de flesta till, liksom tidningen Dagen. Förlaget Filadelfia är en riktig storkoncern. Erikshjälpen samt flera andra hjälpföretag finns, ofta i nära samarbete med staten eller kommunerna. Om man läser Dagen så ser man ett enormt utbud av verksamheter. Kristdemokraterna hade inte funnits utan PV:s massiva stöd från början. Nu går många pingstvänner med i IOGT, nykterhetsrörelsen sägs det.

Pingströrelsen har under åren haft stora problem med utbrytningar där Knutbyförsamlingen är det mest tragiska exemplet. Tidigare ställde Maranata till stora problem. De senaste 25 åren har ju Livets Ord skakat om rörelsen. Massor av pingstungdomar gick till L.O. PV har väldigt ofta fått ta ansvar i media för sina avhoppare. Det är rätt unikt. Fortfarande härjar en viss "Målle" ute i bygderna.

Den vanligaste pingstvännen i dag är en ensamstående ung moder i Afrika eller Sydamerika. Kanske är hon HIV-smittad. Där har de gamla samhällsstrukturerna med den närvarande mannen nästan upplösts. Han har sökt sig från byn för att tjäna pengar som han ska sända till familjen. Så sker sällan, mannen går under i AIDS, brottslighet och annat i staden. Kvinnor i miljoner söker sig till pingstförsamlingarna för där finns en struktur och en viss solidarisk hjälp att få. Pengar finns sällan, det handlar verkligen om fattigkyrkor. Men där finns lite hopp ändå, mycket hjälpsamhet, samt sammanhållning mot rövarband som plågar många länder.

I Sverige blev fattigkyrkan rätt fort en medelklasskyrka med väldigt många egna företagare. Det kan man se på Pingstkyrkornas bilparkeringar. Samt se även på andra kyrkors parkeringar. Det är inget fel i det, men man har samtidigt tappat mycket kontakt med nuvarande underklass, som ser annorlunda ut mot för 40 år sedan. Pingströrelsen i Sverige gör fortfarande väldigt mycket för socialt utsatta, men det sker liksom mera på entreprenad av experter, långt utanför kyrkväggarna. Så vinner man inte nya medlemmar. Så den svenska pingströrelsen tappar mycket medlemmar och säger sig ha en identitetskris.

Under tiden fortsätter pingströrelsens enorma framgångar utanför Europa.

På nätet och www.Pingst.nu samt www.Pingst.se hittar du mycket mer. Tack för tålamodet.


Om författaren

Författare:
Jan Brunnegård

Om artikeln

Publicerad: 29 maj 2006 12:45

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: