sourze.se

Slutbetyg? Nej tack!

Gymnasieskolorna talar om vikten av att eleverna ska gå ut med fullständigt betyg, så kallat slutbetyg. Få elever vet emellertid att ett slutbetyg kan innebära just slutet på de framtida studierna.

Komvux ses av många elever som en andra chans, en möjlighet att få läsa upp ämnen man tidigare inte klarat av, alternativt vill höja sitt betyg i. Eftersom betyg i vissa lokala kurser inte går att läsa upp på Komvux kan dessvärre ett slutbetyg från gymnasiet medföra att eleven aldrig kommer in på önskad högskoleutbildning.

För dem som gått ut gymnasiet med ett samlat betygsdokument ter sig situationen dock annorlunda. Med ett samlat betygsdokument kan man på Komvux lägga till och dra bort kurser för att sedan läsa upp motsvarande poäng inom andra ämnen. Idag får alltså de elever som de facto klarat sig bättre svårare att förbättra sin framtida studiesituation än de som fått streck eller IG i vissa kurser. Är det enligt sådana premisser vårt betygssystem bör fungera?
Följaktligen skulle de som kommit i kläm i det nuvarande betygssystemet haft lättare att ta sig vidare i sina studier med ett samlat betygsdokument istället för ett slutbetyg.

För vem är då slutbetyget bra? För dem som vet vad de ska studera vidare till direkt efter gymnasiet är ett slutbetyg lysande. Men om de efter några år kommer underfund med att de vill satsa på annan karriär kan det vara för sent. Det blev Johan högst medveten om då han efter gymnasiet började läsa arkeologi. När han några år senare insåg att det var levande människor han ville syssla med var det för sent. För att komma in på Läkarprogrammet krävdes att han antingen skrev ett toppresultat på Högskoleprovet eller att han läste upp den lokala kurs i foto som kraftigt drog ned hans genomsnitt. Då han inte lyckades med Högskoleprovet återstod bara möjligheten att läsa om fotokursen, men nu visade det sig att kursen inte längre fanns kvar och därför inte gick att vare sig läsa om eller tenta av. Johan bad till och med sin gamla gymnasieskola att ge honom streck i kursen, dvs sänka hans genomsnitt för att ha möjlighet att läsa upp motsvarande poäng inom något annat ämne. Men eftersom Johan fått ett slutbetyg var inte detta något som gymnasieskolan kunde bistå honom eller någon annan elev med.

Trots att Johan på detta sätt tvingats till att tänka om i sitt yrkesval fortsätter skolorna att tala om vikten av att tillskansa sig ett slutbetyg, som i Johans och många andras fall snarare stjälpt än hjälpt.

Att förespråka vikten av slutbetyg utan att redovisa vilka konsekvenser det kan innebära gränsar till hyckleri. Principen att inte straffa oskyldiga är något gymnasieskolorna helt förbiser då man ger ovetande elever sina "efterlängtade" slutbetyg.


Om författaren

Författare:
Daniel Gustafsson

Om artikeln

Publicerad: 25 nov 2005 18:07

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: