sourze.se

Vägra välja i kyrkovalet

Men är du kristen så ska du kanske välja? Vara med och välja in kristna!

För fyra år sedan upphörde statskyrkosystemet efter ca 450 år. Innan dess hade vi haft en fri folkkyrka men det gillade inte Gustav Wasa så han tog över befälet.

Nu är vi åter i det läget att vi har en fri folkkyrka men med vissa samarbetssaker med staten. Det handlar om ansvar för begravningsväsendet och för museala byggnader etc.

Men annars så är nu Sv. Kyrkan ett trossamfund som Metodistkyrkan, Frälsningsarmén, Missionskyrkan och några till är. Alltså en sammanslutning för på Kristus troende människor. Då kan man ju tycka att det är dessa troende som ska välja styrelse för kyrkan också, om nu inte detta är en sämre sorts kyrka. Men vem vill påstå det?

Ska ljumma folkpartister välja styrelse för vänsterpartiet? Vilken fånig tanke tycker ni nog. Men ska folk som aldrig går på gudstjänster välja styrelse för Svenska Kyrkan, bestående av folk som heller inte deltar i Svenska Kyrkans församlingsarbete. Vilken underlig ordning det är nu.

Svenska kyrkan uppfattades tidigare som ett slags religiöst serviceorgan, under statskyrkotiden alltså. Det var kanske inte så fel tänkt, styrd som den var av stat, kommun och politiska partier. Jag har hört att den gamla kyrkan jämfördes med förskolor, ålderdomshem och andra samhälleliga organ. Prästerna skulle bara utföra de tjänster som folket krävde. "En vigsel, tack."

Men nu är det alltså nya tider med en fri kyrka i ett fritt samhälle. Staten kan knappast ålägga denna kyrka mer än den ålägger Pingstkyrkan. Ändå så har vi ett slags allmänna kyrkoval. Varför?

Jag anser att de som ska gå och rösta är de medlemmar som ställer upp för Svenska kyrkan i vardag och helg. De som deltar i gudstjänster, nattvard och trosbekännelse. Dessa ska välja likasinnade till olika uppdrag. För så brukar det vara i kyrkor och församlingar världen över.

De som tillhör också andra samfund bör nog nu välja var de egentligen hör hemma. Höra till två samfund med olika teologi är inte rimligt. De som har sin kropp och själ i Missionskyrkan ska nog nöja sig med detta. De som är missnöjda med den gamla frikyrka de tillhör, ska kanske helt och hållet engagera sig i Svenska Kyrkan. Det kan vara bra för alla.

Så jag hävdar att medvetet kristna människor ska ta sitt ansvar för hur den egna kyrkan ska styras, medan andra med gott samvete kan stanna hemma vid valet på söndag.


Om författaren

Författare:
Jan Brunnegård

Om artikeln

Publicerad: 13 sep 2005 01:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: