sourze.se

Jämställdhet viktigt för positiv utveckling

Det är lätt att begrava behovet av förbättrad jämställdhet med de mindre lyckade framträdanden företrädare för ROKS och FI gjort i media den senaste tiden. Detta vore olyckligt.

Man behöver inte kalla sig feminist eller resonera i termer av könsmakt för att inse att det är våra döttrar och vår gemensamma framtid det handlar om.

Om vi pappor vill se barnbarn någon gång i framtiden så måste vi ändra på den diskriminering unga kvinnor utsätts för inom arbetslivet. Vi har en demografisk utveckling som gör att vi kommer att ha allt färre som skall försörja allt fler, samtidigt som nativiteten ligger på en låg nivå. I Sverige har det fram till juli 2005 endast fötts 3783 fler än som avlidit. Det är för få. Därför går det inte i längden att hushålls arbete alltför ofta anses vara ett huvudsakligen kvinnligt ansvarsområde, pappor måste ta ett än större ansvar för sina egna barn. Detta då det av många upplevs som omöjligt att kombinera yrkesliv och småbarn.

Vi behöver mobilisera allas kompetens. Wolfgang Amadeus Mozart skrev musik som många idag anser omistlig, enligt vissa samtida källor var hans syster Nannerl lika begåvad som sin bror. Hon gifte sig ung och slutade av allt att döma att skriva musik. Vi kan bara spekulera om hon skulle ha skrivit musik som vi idag ansett omistlig, om hon fått chansen. Hur mycket kvinnlig kreativitet som vi missat genom historien går bara spekulera i. Så kan vi inte fortsätta.

Unga flickor utsätts för olika krav som kan leda till ohälsa. Vi har ett fokus på utseende som leder till att en del flickor hamnar i anorexi, sprutar fullt normala bröst fulla med plasticpadding, skär sig med rakblad eller till och med tar livet av sig själva. Flickor borde få vara flickor och inte i flera avseenden forceras till att se ut som och agera som vuxna kvinnor.

Det är vi medelålders män som måste börja ifrågasätta våra attityder gentemot kvinnor. Inte för att vi skulle vara mer onda eller motsträviga egentligen, utan därför att det är vi som generellt sitter i maktpositioner. Vi måste var och en fundera över hur vi i praktisk handling kan underlätta för unga kvinnor i arbetslivet att kombinera barn och arbete, hur vi kan bryta den utseendefixering som fördärvar flickor. I allra högsta grad i vårt eget intresse.

Leif-Arne Undvall


Om författaren

Författare:
Leif-Arne Undvall

Om artikeln

Publicerad: 08 sep 2005 13:46

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: