sourze.se

En global giftskandal

Stefan Whildes oro över fluor-användning bleknar i skuggan av ett annat ämne: vätehydroxid.

Även om Stefan Whilde framför oroväckande påståenden angående fluor så är detta ingenting jämfört mot alla de offer som varje år skördas av giftet vätehydroxid.

Vätehydroxid används för besprutning av grödor och växter för att på konstgjord väg öka tillväxten när det naturliga förloppet inte anses vara tillräckligt för att uppfylla industriböndernas vinstkrav. Detta ämne tas upp av grödorna och lagras i dem. Den som äter av besprutade grödor får otvivelaktigt ämnet i sig.

De skadliga effekterna av vätehydroxid är väldokumenterade. När detta ämne kommer in i kroppen kan det påverka kroppen på följande sätt:

- Vätskebalansen rubbas
- Det kan öka urinavgången
- Det går över i ammande kvinnors bröstmjölk.

Vätehydrioxid kan till och med ta sig igenom cellernas membran och på det viset ta sig in i cellerna. Den barriär som normalt skall skydda cellerna ifrån skada är chanslös mot denna substans. Ett skrämmande stort antal dödsfall orsakas varje år av detta fruktansvärda gift.

Förutom att det tas upp av våra grödor och spannmål så försvinner en stor del av detta ämne ut i sjöar, älvar och hav. Vätehydroxid har visat sig förkomma rikligt i surt regn. Det är dessutom en avgörande komponent i den process som orsakat de senaste årens algblomning.

Särskilt illa är det på våren. De stora mängder vätehydroxid som finns lagrat i snön frigörs och orsakar svåra skador på naturen. För höga nivåer av ämnet försvagar dammar och andra fördämningar och kan i värsta fall få dem att brista. Så har skett vid ett antal tillfällen.

Vi står inför en potentiell global miljökatastrof. Vätehydroxid växelverkar med andra miljögifter och dessa i kombination kan komma att orsaka en världsomfattande klimatförändring. Flertalet larmrapporter har visat på detta faktum. Frågan är bara hur långt det kommer att få gå innan vi sätter stopp för detta fruktansvärda gift.

Slutligen: statistiken visar att alla människor som någon gång fått sig vätehydroxid dör.

---

För den som ännu inte fattat ironin: vätehydroxid är ett annat namn för vatten. Ingenting av det jag skrev ovan är falskt. Men genom att noga välja vilka fakta jag skriver, utforma texten på ett visst sätt och genom att göra några lämpliga associationer har jag ändå skapat en stor fet lögn.

Samma sak gäller stora delar av Stefan Whildes argumentation. För att ta ett exempel: associationerna med Sarin och bekämpningsmedel mot insekter är skrämselpropaganda utan något egentligt värde för sakfrågan. Sarin består av kol, syre, väte, fosfor och fluor. Enligt Whildes argumentation måste vi sluta andas... därför att syre ingår i Sarin och är därför farligt och kommer sålunda att döda oss.

I dagens informationsflod är det lätt att bli lat. Vi kopplar bort vår källkritik, vår skepsis och alla former av rimlighetsbedömningar. Och skribenterna vet om detta. Det utnyttjar det hejdlöst och får oss att hugga på saker som kanske inte alls är något att reagera på.

Var skeptisk. Var kritisk. Låt aldrig någon sensationsskribent tänka åt dig. Sluta aldrig! tänka själv. När någon kommer med det fantastiska påståendet "Socialstyrelsen erbjuder säker död"... då är definitivt dags att hålla dessa råd i åtanke.

---

Ytterligare fakta om farorna med divätemonoxid/vätehydroixid: Länk: dhmo.org


Om författaren

Författare:
Michael Karnerfors

Om artikeln

Publicerad: 17 aug 2005 21:41

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: