sourze.se

Demokratin behöver sin svamp

Varken orkidéer eller demokratier kan växa och frodas utan hjälp.

Orkidén är en växt som är synnerligen beundrad runt om i världen. Den beundras för sin skönhet och mystik, och några sorter på grund av sin sällsynthet. Men vad många inte vet eller inte tänker på är att för att kunna gro och växa behöver den hjälp av en svamp.

Demokratin är en annan dock av människan skapad företeelse i vår värld som också är synnerligen beundrad, kanske främst av dem som ser den som en sällsynthet. Och den kan inte heller skapas eller leva utan sin "svamp", nämligen engagemanget. Och det börjar kännas allt mer som en bristvara i vårt samhälle. I många av de sammanhang vi ingår i igenom livet finns det idag många möjligheter till medbestämmande och att kunna påverka situationen. Ändå får man intryck av att fler och fler väljer bort den möjligheten.

Demokrati innebär att folket styr sig självt, och det är precis som det låter en aktiv handling Det handlar inte bara om att delta i val till riksdag, kommun och landsting eller att ta ställning i folkomröstningar. Det handlar också om att informera sig kontinuerligt om vad som händer på olika områden i samhället. Och om att ta ställning till vilken väg vårt samhälle bör ta och vad som ska påverka de val och prioriteringar vi i framtiden måste göra. Men den kanske mest grundläggande insatsen är det nödvändiga engagemanget i de små sfärer av demokrati som finns i samhället till exempel i skolor, på arbetsplatser, i organisationer osv. Om ingen längre förser dessa små sfärer av demokrati med dess livgivande svamp, engagemang, så kommer de att sakta men säkert övergå till system där bara några få har chansen, viljan och möjligheten att påverka utvecklingen, och därmed upphöra att vara just demokratiska.

En del menar att engagemanget finns kvar, men att det bara bytt arena. Man brukar då peka på den febrila aktivitet av åsiktsutbyte som pågår dygnet runt på Internet. Det är visserligen ett faktum att Internet erbjuder många nya möjligheter till meningsutbyte. Och att alla ämnen mellan himmel och jord nu dryftas mellan människor över stora delar av världen. Men man får inte glömma de andra sammanhang man dagligen ingår i, där små och stora beslut måste tas. Och där nya idéer måste leda oss mot framtiden.

Antagligen är det som med orkidéerna, att beundran har med sällsyntheten att göra. Kanske har beundran för demokratin mattats i och med att vanan har gjort att många människor i vår del av världen har glömt och mist förmågan att föreställa sig hur det är när demokratin lyser med sin frånvaro i både små och stora sammanhang.


Om författaren

Författare:
Therese Klaar

Om artikeln

Publicerad: 17 aug 2005 09:57

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: