sourze.se
Artikelbild

Helénmordet: Felaktig lag kan skapa rättsmardröm

Professor i psykiatri Sten Levander: "Ett mardrömsscenario vore en repetition av Flink-rättegången. Fängelse i underrätten, vård i hovrätten, fängelse i högsta domstolen"

Sourze:
"Hur ska vi komma till rätta med känslan av godtycklighet i bedömningen av huruvida en person ska anses vara tillräknelig eller inte vid tillfället för ett allvarligt brott. I fall efter fall upplever allmänheten att tingsrätt och hovrätt verkar arbeta med olika facit. Typiskt kommer en sannolik överklagan till hovrätten i Ulf Olssons fall få utfallet Sluten psykiatrisk vård."

Professor Sten Levander:
"Begreppet Allvarlig Psykisk Störning APS är en olycka som var omöjlig för experter redan när det lanserades av Grönvalls enmansutredning 1984 och sedan preciserades helt utan medverkan av psykiatrisk expertis. Inget annat land har ett sådant begrepp - där använder man tillräknelighets-begreppet och gör också en utförlig och nyanserad uppsåts-bedömning. Vi behöver en ny lag. Men Justitiedepartementet är handlings-förlamat. Man har en enig parlamentarisk utredning att luta sig mot och den rättspsykiatriska professionen är lika enig om att vi behöver återgå till den begreppsapparat som resten av världen använder sig av. Justitiedepartementet kunde få ett bättre beslutsunderlag om man kallade till sig ledande företrädare för rätts-psykiatrin och försökte reda ut de problem som de tycker sig se. Så gjorde Bodströms företrädare Karl Schlyter när det begav sig.

Men i dagens Sverige är ett öppet samtal om de stora frågorna för detta är en stor fråga omöjligt. Allt är politik. Därför struntar man i experterna. Så vi lider av ett systemfel, till vilket utnämningspolitiken bidragit. Lojalitet uppåt är viktigast för dem som får toppjobben och har makt att ändra saker. Alltså händer inget. Ett mardrömsscenario vore en repetition av Flink-rättegången. Fängelse i underrätten, vård i hovrätten, fängelse i högsta domstolen efter en argumentatorisk slalomåkning mellan pinnarna. Allt för att dölja att politikerna utformat en felaktig lag."


Om författaren

Författare:
Redaktionen Sourze

Om artikeln

Publicerad: 06 apr 2005 23:21

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: